Kortlægning af kemi i forbrugerprodukter

Miljøstyrelsen tilvejebringer og formidler faglig viden om kemikalier i forbrugerprodukter via vores kemikalie-forbrugerprogram. Det faglige arbejde indebærer kortlægning og risikovurdering af forskellige forbrugerprodukters indhold og afgivelse af kemiske stoffer.

Se vores undersøgelser af kemi i forbrugerprodukter
Miljøstyrelsen arbejder systematisk med at kortlægge, hvilke kemiske stoffer der er i produkter, som bliver anvendt dagligt. Det er eksempelvis produkter så som legetøj, kosmetik, smykker, møbler, husholdningskemikalier og hobbyprodukter.

Database over kemiske stoffer i forbrugerprodukter
Miljøstyrelsen har lavet en database over kortlægningerne af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. I databasen kan der søges på specifikke stoffer, funktioner og produkttyper.

Baggrund

Fokus på problematiske stoffer
Det er nødvendigt at prioritere vores indsats. Indsatsen er rettet mod bestemte områder, hvor produkterne kan indeholde særlige problematiske stoffer, eller hvor måden produktet bruges på kan give anledning til en særlig udsættelse. Det drejer sig bl.a. om stoffer, der kan give allergi, er hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende eller stoffer, som ikke bliver nedbrudt i naturen, bliver ophobet i fødekæden eller er giftige.

Det er ikke muligt at undersøge alle produkter. Der fokuseres på produkter, der er omfattet af kemikalielovgivningen, og eksempelvis bliver lægemidler, medicinsk udstyr og fødevarer ikke undersøgt.Det er eksempelvis produkter så som legetøj, kosmetik, smykker, møbler, husholdningskemikalier og hobbyprodukter.

Resultater bruges til råd og regulering
Resultaterne af undersøgelserne bliver offentliggjort i en rapport. I nogle tilfælde er det muligt at fjerne bekymringen for at bruge produkterne. Andre gange er det nødvendigt at give en række råd om, hvordan forbrugerme bedst kan nedsætte risikoen for at blive påvirket.

Hvis det viser sig, at et specifikt kemikalie i den konkrete anvendelse kan udgøre et problem, vurderer Miljøstyrelsen, om der er behov for en særlig regulering, herunder nationale eller internationale regler.

 

Siden er opdateret 20. december 2020