Forskning og kortlægning

For optimal regulering af kemiske stoffer og produkter, er det nødvendigt at der løbende indhentes ny viden.

kemisæt.1170x400

Undersøgelser af kemikalier i forbrugerprodukter
Miljøstyrelsen tilvejebringer og formidler faglig viden om kemikalier i forbrugerprodukter via vores kemikalie-forbrugerprogram. Det faglige arbejde indebærer kortlægning og risikovurdering af forskellige forbrugerprodukters indhold og afgivelse af kemiske stoffer. Resultaterne anvendes til at vurdere, om der kan være behov for at regulere stofferne eller for at informere forbrugerne. 

Videncentre
Formålet med videncentrene er at yde en målrettet indsats med hensyn til at indsamle og formidle ny viden og levere en anvendelsesorienteret rådgivning på de enkelte områder.