Forskning og kortlægning

For optimal regulering af kemiske stoffer og produkter, er det nødvendigt at der løbende indhentes ny viden på området.

kemisæt.1170x400

Hvis reguleringen af kemiske stoffer og produkter skal følge med den teknologiske udvikling, så beskyttelsesniveauet for mennesker og miljø kan vedligeholdes og forbedres, skal der løbende indhentes ny viden.

Undersøgelser af kemikalier i forbrugerprodukter
Miljøstyrelsen kortlægger hvert år kemikalier i forskellige forbrugerprodukter. Denne viden gør det muligt at nedbringe antallet af lovovertrædelser, sikre at der tilsættes færre skadelige kemikalier til produkterne samt give forbrugerne gode råd til sikker brug.

Videncentre
Formålet med videncentrene er at yde en målrettet indsats med hensyn til at indsamle og formidle ny viden og levere en anvendelsesorienteret rådgivning på de enkelte områder.