Center for Cirkulær Kemi

Center for Cirkulær Kemi (CCK) lukkede i december 2021. Centret arbejde i en fire-årige periode med at identificere muligheder og barrierer for substitution af kemi generelt og i udvalgte brancher. Center for Cirkulær Kemi var en del af en aftale om en ny Fælles Kemiindsats, som løb frem til udgangen 2021.