Mere viden

Litteratur

UNEP (2000): Handbook for the International Treaties for the Protection of the Ozone Layer (5. edition)

Oversigt over regler om ozonlagsnedbrydende stoffer, 2002 (pdf, 257 kB)

Beskyttelse af ozonlaget - nordisk perspektiv - Update 2002 (pdf, 883 kB)

Web-steder

Danmarks Meteorologiske Institut
Data og fakta om blandt andet atmosfærens indhold af ozon i Danmark

The TOMS homepage
Statistik, data, baggrundsstof og billeder fra hele verden om ozonlag m.v. blandt andet på baggrund af målinger foretaget af NASA’s TOMS instrumenter (Total Ozone Mapping Spectrometer).

FN’s Ozon Sekretariat (Ozone Secretariat)
Rapporter, publikationer, pressemeddelelser og ozonrelaterede emner.