Regler om nanomaterialer

Lovgivning om kemikalier er i store træk harmoniseret på EU-niveau. På flere områder er lovgivningen allerede tilpasset nanomaterialers specifikke egenskaber, mens tilpasningsarbejdet på en række andre områder er i gang. Drøftelser om et EU-nanoregister har stået på i nogen tid, og undervejs har flere medlemsstater besluttet at oprette deres egne nationale registre – eksempelvis Danmark.

Det danske nanoproduktregister
Som et element i "Bedre styr på nano"-indsatsen blev det danske nanoproduktregister etableret. Registret skal være en hjælp til at finde ud af, hvor nanomaterialer benyttes og frigives fra forbrugerprodukter.

For at understøtte virksomhedernes indberetning til registret, blev der udarbejdet en række hjælpeværktøjer. Eksempelvis en hjemmeside, en vejledning, skabeloner til leverandørbreve og en FAQ med svar på ofte stillede spørgsmål. Derudover blev der etableret en helpdesk bemandet med eksperter i nanomaterialer.

Før registret blev etableret, blev der gennemført to projekter, som havde til formål at undersøge de eventuelle byrder, som industrien ville blive pålagt med indførelsen af nanoproduktregistret:

Efter den første deadline for virksomhedernes indrapportering af data til registret blev der udarbejdet endnu en rapport, der vurderede de reelle byrder, som virksomhederne havde oplevet.

EU-niveau

I den sammenfattende rapport om "Bedre styr på nano"-indsatsen kan man få et overblik over de lovgivningsmæssige aktiviteter på EU-niveau:

Rapporten diskuterer også den definition af nanomaterialer, som anbefales af EU, det aktuelle stade for lovgivningsmæssig tilpasning samt de aktiviteter, der har til formål at bane vej for et muligt fremtidigt EU-nanoregister.

Et projekt under indsatsen er kommet med forslag til, hvilke informationskrav til nanomaterialer der kunne være relevante i en lovgivningsmæssig sammenhæng:

Siden er opdateret 20. december 2020