Vidensbank

I 2012-2015 blev der hvert år afsat 6 millioner kroner på finansloven til "Bedre styr på nano"-indsatsen. Målet var at få mere klarhed over eksponeringsveje og eventuelle skadelige virkninger af nanomaterialer.

Denne side giver let adgang til de 30 rapporter og andre resultater, som er udarbejdet under "Bedre styr på nano"-indsatsen.

Se den samlede liste over rapporter om nanomaterialer

Gå til Overblik over nanomaterialer i Danmark

Overblik over nanomaterialer i Danmark

Samlet overblik over indsatsen og mulige konsekvenser for forbrugere og for miljøet.

Gå til Identifikation og bestemmelse af nanomaterialer

Identifikation og bestemmelse af nanomaterialer

Hvad er nanomaterialer og hvilke udfordringer er forbundet med at måle dem i produkter og i miljøet?

Gå til Anvendelse og udslip af nanomaterialer

Anvendelse og udslip af nanomaterialer

Overblik over projekter, der har undersøgt, hvor nanomaterialer anvendes, og hvor der sker frigivelse og udslip.

Gå til Nanomaterialer og forbrugerisici

Nanomaterialer og forbrugerisici

Hvor møder man som forbruger nanomaterialer og hvad er risikoen?

Gå til Miljøet og nanomaterialer

Miljøet og nanomaterialer

Estimering af niveauer og mulige risici i miljøet.

Gå til Regler om nanomaterialer

Regler om nanomaterialer

Det danske nanoproduktregister og anden regulering.