Regler om nanomaterialer

Lovgivning om kemikalier er i store træk harmoniseret på EU-niveau. På flere områder er lovgivningen allerede tilpasset nanomaterialers specifikke egenskaber, mens tilpasningsarbejdet på en række andre områder er i gang. Drøftelser om et EU-nanoregister har stået på i nogen tid, og undervejs har flere medlemsstater besluttet at oprette deres egne nationale registre – eksempelvis Danmark.

Det danske nanoproduktregister
Som et element i "Bedre styr på nano"-indsatsen blev det danske nanoproduktregister etableret. Registret skal være en hjælp til at finde ud af, hvor nanomaterialer benyttes og frigives fra forbrugerprodukter.

For at understøtte virksomhedernes indberetning til registret, blev der udarbejdet en række hjælpeværktøjer. Eksempelvis en hjemmeside, en vejledning, skabeloner til leverandørbreve og en FAQ med svar på ofte stillede spørgsmål. Derudover blev der etableret en helpdesk bemandet med eksperter i nanomaterialer.

Før registret blev etableret, blev der gennemført to projekter, som havde til formål at undersøge de eventuelle byrder, som industrien ville blive pålagt med indførelsen af nanoproduktregistret: