Overblik over nanomaterialer i Danmark

Samlet overblik over "Bedre styr på nano"-indsatsen og mulige konsekvenser for forbrugere og for miljøet.

Sammenfattende rapport

Denne rapport giver et resume af de vigtigste resultater af de 30 rapporter og af etableringen af nanoproduktregistret: