Identifikation og bestemmelse af nanomaterialer

Det er vanskeligt at definere og identificere nanomaterialer. Ligeledes er det vanskeligt at måle nanomaterialer i forbrugerprodukter og i miljøet. Rapporterne på denne side giver en introduktion til, hvor udfordringerne ligger.

Definitioner

Både Europa-Kommissionen og ISO har foreslået definitioner af nanomaterialer. ISO har defineret en række begreber, der anvendes om nanomaterialer i teknisk sammenhæng, mens eu-Kommissionen har foreslået en definition af nanomaterialer, som benyttes i EU-lovgivning. EU-definitionen benyttes således i Bekendtgørelse 644/2014, som ligger til grund for det danske nanoproduktregister.

I følgende rapporter er definitionerne et vigtigt grundlag og de bliver derfor også diskuteret: