Anvendelse og kilder til udslip af nanomaterialer

Flere af indsatsens projekter har beskæftiget sig med, hvor nanomaterialer anvendes, og hvor de kan frigives.

Forbrugerprodukter

Forbrugerprodukter med nanomaterialer kan forårsage, at forbrugere bliver eksponeret for nanomaterialer, og det kan potentielt indebære en risiko. Derfor har flere projekter undersøgt, hvilke produkter det drejer sig om.

Rapporterne nedenfor har fokus på specifikke nanomaterialer eller produktgrupper: