Indsats på nanoområdet

Nanoteknologi kan være et vigtigt bidrag til blandt andet en grøn omstilling, hvor miljø og vækst går hånd i hånd, fordi teknologien både kan spare energi og ressourcer.

Vi ved meget lidt om nanomaterialers påvirkning af mennesker og miljø. Derfor bliver der fra 2014 oprettet et register over forbrugerprodukter med nanomaterialer som et første skridt på vejen mod større forbrugersikkerhed. Nanoproduktregister er oprettet for at holde øje med udbredelsen af nanoprodukter i Danmark. Registeret forpligter producenter eller importører af en række forskellige forbrugerprodukter med nanomaterialer til at indberette oplysninger om produkter, som frigiver nanomaterialer.

Nanoproduktregistret var et blandt mange skridt i indsatsen "Bedre styr på nano", der fra 2012 til 2015 skulle skabe klarhed over, hvordan det påvirker forbrugere og miljø, at der er nano i produkter på det danske marked. Der er herudover blandt andet udgivet 30 rapporter og andre resultater om nanomaterialers egenskaber og sundheds- og miljøeffekter, under "Bedre styr på nano"-indsatsen.

Læs mere om resultaterne af indsatsen.

REACH 

EU’s kemikalieregulering REACH blev vedtaget i 2006. REACH gælder i princippet for alle kemiske stoffer, herunder også nanomaterialer.

REACH betyder, at det er virksomhederne, der bærer bevisbyrden. For at overholde forordningen skal virksomhederne indsamle oplysninger om de stoffers egenskaber og anvendelser, som de fremstiller eller importerer i mængder på over et ton pr. år, og registrere oplysningerne hos det europæiske kemikalieagentur ECHA. Som led i registreringen skal virksomheden identificere og håndtere de risici, der er forbundet med de stoffer, som de fremstiller og markedsfører i EU. De skal vise, hvordan stoffet kan anvendes sikkert, og de skal videreformidle dette til brugerne.  

Kemikalier i nanostørrelse er således omfattet af reguleringen, fordi alle tilstandsformer af kemiske stoffer falder under REACH. Fra januar 2020, blev der introduceret specifikke krav til nanomaterialer under REACH.

OECD 

Ligesom der i EU er stor opmærksomhed på nanoområdet, er der også i organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD) et internationalt samarbejde omkring nanomaterialer. I 2006 oprettede OECD ”Working Party on Manufactured Nanomaterials”, og man igangsatte dermed en omfattende proces, der har til formål at etablere det faglige fundament for, at medlemslandene kan afdække og regulere miljø- og sundhedsaspekter ved nanomaterialer.

Fra dansk side er det Miljøstyrelsen, der er involveret i den overordnede arbejdsgruppe, og Danmark er repræsenteret i flere af de projektgrupper, som er etableret.

Du kan læse om OECD-landenes indsats i forhold til sikkerhed ved industrielt fremstillede nanomaterialer her .