SLETTES
På nedenstående links er der et oversigtsskema for de enkelte stoffer og stofgrupper i LOUS. Her kan du finde alle de færdiggjorte strategier, samt de kortlægninger, der ligger til grund herfor. Derudover finder du information om implementeringen af strategierne.

Konkret udarbejdes der for hvert stof en  kortlægning . Med ekstern bistand udarbejder Miljøstyrelsen kortlægninger af i alt 10 stoffer om året. Kortlægningerne består af indsamling og strukturering af eksisterende data om anvendelse, regulering, miljø-/sundhedseffekter og alternativer.

På baggrund heraf udarbejder Miljøstyrelsen en  strategi  med en række tiltag til håndtering af de miljø- og sundhedsmæssige risici, der er forbundet med de enkelte stoffer og stofgrupper.

Herefter  implementeres  de enkelte tiltag ud fra en nærmere fastsat tidsplan. Miljøministeren har i marts 2015 orienteret Folketingets Miljøudvalg om status for implementeringen af strategierne. Læs her ministerens svar om  status  og Miljøstyrelsen detaljerede  statusnotat .

Miljøstyrelsen har i maj/juni 2015 fået foretaget en ekstern evaluering af LOUS-projektet af konsulentfirmaet Rambøll. Konklusionerne indikerer en høj kvalitet i arbejdet, både i forhold til det faglige og procesmæssige resultat. Rapporten fremfører også, at inddragelse af interessenter har været professionel, åben og inddragende. Det anføres, at kortlægningerne kunne have været mere ensartede og tydeligere i deres konklusion. Som kritikpunkt påpeger interessenter i enkelte tilfælde, at høringsfristerne har været for korte. Læs  rapporten her.  

 

Oversigter over status og tidsplan

De 40 stoffer og stofgrupper er opdelt i fire puljer. Klik neden for at se status for, hvor langt de enkelte puljer af stoffer er i henholdsvis kortlægnings-, strategi- og implementeringsprocessen. Under de enkelte puljer findes link til alle færdige rapporter og notater.

  1. Status første pulje.  (2012-2013)

  2. Status anden pulje.  (2013-2014)

  3. Status tredje pulje.  (2013-2015)

  4. Status fjerde pulje  (2014-2015)

 

Igangværende høringer

Ingen.

 

Se endelige strategier og høringssvar:

Strategier for fjerde pulje af stoffer

Strategier for tredje pulje af stoffer

Strategier for anden pulje af stoffer

Strategier for første pulje af stoffer

 

Se den seneste LOUS-liste fra 2009:

Listen over uønskede stoffer

 

Se LOUS-projekt engelske version:

Press here for the English version

 

Listen over uønskede stoffer