Reach og hormonforstyrrende stoffer

Hormonforstyrrende stoffer er i dag omfattet af godkendelsesordningen under REACH ved en case-by-case vurdering.

Da EU's kemikalielovgivning REACH blev vedtaget i 2005, vurderede man, at der var begrænset viden om hormonforstyrrende stoffer. Fordi der løbende kom ny viden om disse stoffer, besluttede man, at håndteringen af hormonforstyrrende stoffer skulle tages op efter 6 år. Derfor er der et eftersyn af REACH i juni 2013 i forhold til hormonforstyrrende stoffer. Eftersynet skal vurdere, om de industrikemikalier, der er hormonforstyrrende, kun kan godkendes efter den strengeste procedure i REACH, som kræver, at de socioøkonomiske fordele opvejer risikoen, og at der ikke findes alternativer til stofferne. Det forventes også, at eftersynet vil se på, om der altid kan fastsættes en nedre grænse for hormonforstyrrende effekter .

EU-Kommissionen er endvidere ved at udarbejde kriterier for, hvornår et stof anses for at være hormonforstyrrende.

Miljøstyrelsen har netop sendt et dansk bidrag til Kommissionens igangværende undersøgelse af den fremtidige håndtering af hormonforstyrrende stoffer under REACH. Det danske bidrag er baseret på en teknisk rapport, som er udarbejdet af Center for Hormonforstyrrende Stoffer for Miljøstyrelsen.

Det danske bidrag er - på linje med det danske forslag til kriterier for hormonforstyrrende stoffer - et vigtigt indspil til EU's arbejde med regulering af hormonforstyrrende stoffer.

Rapporten " Input for the REACH-review in 2013 on endocrine disrupters" konkluderer bl.a., at der i dag ikke med rimelig sikkerhed kan fastsættes et sikkert niveau for menneskers udsættelse for hormonforstyrrende stoffer, samt at hormonforstyrrende stoffer giver anledning til særlig bekymring. Det skyldes, at udsættelse for hormonforstyrrende stoffer på vigtige tidspunkter under udviklingen kan medføre irreversible skader på fostret, som fører til alvorlige helbredseffekter senere i livet, og fordi konsekvenserne for det komplekse hormonsystem af lang tids påvirkning med hormonforstyrrende stoffer er stort set ukendte.