Ny dansk rapport: Parabeners effekter i kroppen stadig uafklaret

En ny dansk rapport om parabener konkluderer, at der stadig er uafklarede spørgsmål om parabener og deres effekter i kroppen. Rapporten samler og gennemgår en stor mængde eksisterende undersøgelser, og der er således ikke tale om nye forsøg. Rapporten giver ikke anledning til ændrede anbefalinger fra Miljøstyrelsen.

På Miljøstyrelsens opfordring har forskere på DTU Fødevareinstituttet vurderet den samlede videnskabelige litteratur om parabener. Rapporten gennemgår den eksisterende viden om, hvordan parabener kan optages gennem huden, hvordan de udskilles samt deres mulige hormonforstyrrende effekter.

EU’s Videnskabelige komité for Forbrugersikkerhed, SCCS, er i øjeblikket i gang med en vurdering af sikkerheden ved brug af propyl- og butylparaben. Den danske rapport er sendt til SCCS som vil inddrage konklusionerne i deres arbejde. Vurderingen fra SCCS forventes færdig i løbet af 2010.

Læs hele rapporten her.

Rapporten er udarbejdet som en opfølgning på 2-årsundersøgelsen , som konkluderede at små børn udsættes for kemiske stoffer i et omfang, der i værste fald kan føre til hormonforstyrrelser og allergi. Blandt de undersøgte kemiske stoffer var propyl- og butylparaben.

Parabener er effektive konserveringsmidler og anvendes i en lang række kosmetiske produkter. De hyppigst anvendte er methyl-, ethyl-, propyl- og butylparaben, og de anvendes ofte i blandinger. Flere af parabenerne mistænkes for at være hormonforstyrrende.

Miljøstyrelsens anbefaling er fortsat, at forældre til små børn frarådes at anvende produkter med indhold af propyl- og butylparaben.