National workshop om hormonforstyrrende stoffer 2008

Miljøstyrelsen afholdt d. 11. december 2008 en workshop om hormonforstyrrende stoffer med fokus på ny dansk viden.

Førende danske eksperter holdt oplæg om kombinationseffekter, hormonforstyrrende pesticider i væksthuse samt effekter på børn i den generelle befolkning. Dagen blev afrundet med en diskussion af hvordan fremtiden tegner sig inden for dette specielle område af kemikalieindsatsen.

Programmet for workshoppen kan ses her:

National Workshop om hormonforstyrrende stoffer

Oplæggene kan ses her i pdf :

Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer , Ulla Hass, DTU Fødevareinstituttet

Undersøgelser af azolfungiciders hormonforstyrrende effekter , Christine Nellemann, DTU Fødevareinstituttet

Undersøgelser af væksthusarbejdere og effekter hos drengebørn , Helle Raun Andersen, Syddansk Universitet


Øvrige oplæg har oplægsholderne ikke ønsket offentliggjort.