National workshop om hormonforstyrrende stoffer

Miljøstyrelsen afholdt d. 7. december 2006 en workshop om hormonforstyrrende stoffer under temaet "Hormonforstyrrende stoffer – hvor langt er vi kommet?"

Mål for workshoppen var blandt andet:

- at give indtryk af elementerne i den danske strategi for hormonforstyrrende stoffer.
- at gøre status for indsatsen i Danmark.
- at orientere om status for viden om hormonforstyrrende stoffer set i et internationalt perspektiv.
- at formidle viden til danske interessenter.
- at bidrage til en balanceret risikokommunikation.

Workshoppen var bygget op om en række præsentationer, der viste de vigtigste faglige resultater, der er opnået på forskellige områder med vægt på danske forhold.

Programmet for workshoppen kan ses her:
National Workshop om hormonforstyrrende stoffer (pdf 800kb)

Oplæggene kan ses her:
Introduktion , (pdf 60kb), Pia Juul Nielsen, Miljøstyrelsen
Hormonforstyrrende effekter i miljøet , (pdf 70kb),  Poul Bjerregaard, Syddansk Universitet
Udvikling af økotoksikologiske testmetoder , (pdf 270kb), Gitte Petersen, DHI-Vand og miljø
Østrogener i det danske vandmiljø , (pdf 840kb),  Jesper Kjølholt, COWI
Målinger af hormonforstyrrende stoffer i det danske vandmiljø , (pdf 70kb),  Nis Hansen, Eurofins
Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning , (pdf 460kb), Gunnar Toft, Århus Universitets Hospital
Udvikling af testmetoder - effekter i mennesker , (pdf 400kb), Ulla Hass, Danmarks Fødevareforskning
Mekanismer for hormonforstyrrende effekter , (pdf 600kb), Rie Vinggaard, Danmarks Fødevareforskning
Muligheder for regulering og forebyggelse , (pdf 80kb),  Elisabeth Paludan, Miljøstyrelsen

Øvrige oplæg har oplægsholderne ikke ønsket offentliggjort.