Kategori 1 på EU’s liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer

EU’s liste over 565 potentielt hormonforstyrrende stoffer, der er prioriteret til yderligere vurdering, er samlet i en database. Ved prioriteringen blev stofferne delt op i flere kategorier, og på denne side kan du se stofferne i kategori 1. Det er stoffer, hvor der er fundet dokumentation for hormonforstyrrende egenskaber i mindst en levende organisme.

EU-Kommissionen har udarbejdet en strategi for hormonforstyrrende stoffer. Strategiens initiativer skal på kort, mellemlang eller lang sigt forbedre miljø og sundhed for EU’s borgere.

Et af strategiens initiativer er en liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer. Listen er baseret på forskellige organisationer og landes forslag til mistænkte hormonforstyrrende stoffer. Listerne er blevet sammenlignet, og det har ført til opstilling af en samlet EU-liste på 565 kandidatstoffer, der skal undersøges yderligere for hormonforstyrrende effekter. For at prioritere indsatsen er stofferne delt op i flere kategorier.

Der er opført 194 stoffer i kategori 1. Det betyder ikke nødvendigvis, at der er endeligt bevis for at stoffet er hormonforstyrrende, men der foreligger mere eller mindre omfattende dokumentation for hormonforstyrrende effekter i levende dyr. Derfor bør stoffet prioriteres til nærmere undersøgelse for hormonforstyrrende egenskaber.

Mange af stofferne i kategori 1 er allerede forbudt eller delvis begrænset (det gælder bl.a. mange bekæmpelsesmidler). Nogle af stofferne er omfattet af en godkendelsesordning, så der er foretaget en vurdering af risikoen ved stoffets anvendelse i den konkrete sammenhæng (fx som bekæmpelsesmiddel, lægemiddel eller kosmetik).

I nedenstående tabel er anført navn og CAS.-nr. for de 194 stoffer, hvor der er fundet dokumentation for hormonforstyrrende egenskaber i mindst en levende organisme.

Kategori 1 stoffer

CAS nr. Navn

12789-03-6

Chlordane

57-74-9

Chlordane, – cis- og trans-

143-50-0

Kepone (Chlordecone)

2385-85-5

Mirex

8001-35-2

Toxaphene (Camphechlor)

50-29-3

DDT (technical) (Clofenotane)

50-29-3

p,p’-DDT

3563-45-9

Tetrachloro-DDT

50471-44-8

Vinclozolin

12427-38-2

Maneb

137-42-8

Metam Natrium

137-26-8

Thiram

12122-67-7

Zineb

58-89-9

Gamma-HCH (Lindane)

330-55-2

Linuron

1912-24-9

Atrazine

34256-82-1

Acetochlor

15972-60-8

Alachlor

100-42-5

Styrene

118-74-1

Hexachlorobenzene ( HCB)

85-68-7

Butylbenzylphthalate ( BBP)

117-81-7

DEHP (Di-(2-ethylhexyl) phthalate)

84-74-2

DBP (Di-n-butylphthalate)

80-05-7

Bisphenol A(4,4’-isopropylidendiphenol)

1336-36-3

PCB

35065-27-1

PCB 153

32774-16-6

PCB 169

2437-79-8

PCB 47

32598-13-3

PCB 77

53469-21-9

PCB Arochlor 1242

12672-29-6

PCB Arochlor 1248

11097-69-1

PCB Arochlor1254

11096-82-5

PCB Arochlor 1260 (clophen A60)

No CAS

PBBs = polybromerede biphenyler
(209 congenere)

40321-76-4

1,2,3,7,8 Pentachloro-dibenzodioxin
(1,2,3,7,8-PCDD)

1746-01-6

2,3,7,8-Tetrachloro-dibenzo-p-dioxin
( 2,3,7,8-TCDD)

107555-93-1

1,2,3,7,8-Pentabromo-dibenzofuran

No CAS

Tributyltin compounds

688-73-3

Tributyltin hydride

56-35-9

Tributyl Oxide (bis(tributyltin)oxide)

26354-18-7

Stannane, tributylmecrylate
(Stannane, tributylmethacrylate)

No CAS

Methoxyacrylate tributyltin copolymer

4342-30-7

Phenol, 2-(tributylstannyl)oxy)carbonyl-

4342-36-3

Stannane, benzoyloxytributyl-

4782-29-0

Stannane, (1,2- phenylenebis (carbonyloxy))bis(tributyl-

36631-23-9

Stannane, tributyl(naphthalenyloxy)-
(Tributyltin naphtalate)

85409-17-2

Stannane, tributyl- , mono(naphthenoyloxy)-

24124-25-2

Stannane, tributyl (1-oxo-9,12-octadecadienyl)oxy)-

3090-35-5

Stannane, tributyl((1-oxo-9-octadecenyl)oxy)-

26239-64-5

Stannane, (1R-(1alpha,4abeta,4b alpha,10a alpha))-
Tributyl(((1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-7-isopropyl-
1,4a-dimethyl-1-phenanthryl)carbonyl)oxy)-

1983-10-4

Stannane, tributylfluoro-

2155-70-6

Stannane, tributyl ((2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy)-

No CAS

Tributyltincarboxylate

26636-32-8

Tributyltin naphthalate *

No CAS Tributyltinpolyethoxylate

2279-76-7

Tri-n-propyltin chloride (TPrT chloride)

Flere CAS-numre Triphenyltin

900-95-8

Fentin acetate

95-76-1

3,4-Dichloroaniline

108-46-3

Resorcinol

61-82-5

Amitrol (Aminotriazol)

1836-75-5

Nitrofen

140-66-9

4-tert-octylphenol

25154-52-3

Phenol, nonyl-

1461-25-2

Tetrabutyltin (TTBT)

99-99-0

4-Nitrotoluene

63-25-2

Carbaryl

5103-73-1

Cis-Nonachlor

39765-80-5

Trans-Nonachlor

2971-22-4

1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chloro-phenyl)ethane

65148-80-3

3-MeO-o,p'-DDE

43216-70-2

3-OH-o,p'-DDT

65148-81-4

4-MeO-o,p'-DDE

65148-72-3

4-MeO-o,p'-DDT

65148-75-6

5-MeO-o,p'-DDD

65148-82-5

5-MeO-o,p'-DDE

65148-74-5

5-MeO-o,p'-DDT

65148-73-4

5-OH-o,p'-DDT

4329-12-8

m,p'-DDD

65148-83-6

o,p'-DDA-glycinat
(N-[(2-chlorophenyl)4-chlorophenyl)acetyl]glycin)

53-19-0

o,p'-DDD

3424-82-6

o,p'-DDE

14835-94-0

o,p'-DDMU

789-02-6

o,p'-DDT

72-54-8

p,p'-DDD

1022-22-6

p,p'-DDMU

72-55-9

p,p'-DDE

32809-16-8

Procymidon

8018-01-7

Mancozeb

9006-42-2

Metiram

(Metiram-complex

319-85-7

Beta-HCH

(isomer til gamma-HCH = Lindan)

608-73-1

Hexachlorocyclo-hexane

= HCH mixed (inkluderer gamma-HCH = Lindan)

1689-83-4

Ioxynil

2971-36-0

1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-Hydroxyphenyl)ethane

(HPTE)

30668-06-5

1,3-Dichloro-2,2-bis(4-methoxy-3- methylphenyl)propane

2971-36-0

Bis-OH-Methoxychlor

(1,1,1- trichloro-2,2-bis(4-hydroxyphenyl)ethane (HTPE))

72-43-5

Methoxychlor

72-43-5

p,p'-Methoxychlor

122-14-5

Fenitrothion

82657-04-3

Bifenthrin (@Talstar)

91465-08-6

Cyhalothrin, lambda-

52918-63-5

Deltamethrin

10453-86-8

Resmethrin

60168-88-9

Fenarimol

1918-02-1

Picloram

65277-42-1

Ketoconazol

1087-64-9

Metribuzin

86-50-0

Terbutryn

106-93-4

Ethylene Dibromid (1,2-dibromethan eller EDB)

12002-48-1

Trichlorobenzene

608-93-5

Pentachlorobenzene

87-86-5

Pentachlorophenol (PCP)

1806-26-4

4-octylphenol

11081-15-5

4-isooctylphenol

9016-45-9

Nonylphenolethoxylat

85535-85-9

Intermediate chain chlorinated paraffins

85535-84-8

Short chain chlorinated paraffins

84-61-7

Dicyclohexyl phthalate (DCHP)

84-66-2

Diethyl phthalate (DEP)

101-53-1

Phenyl-4-hydroxy-phenylmethane
(4-Benzylphenol eller p-Benzylphenol)

25036-25-3

2,2'-bis(2-(2,3-epoxypropoxy) phenyl)propane
(polymer bestående af BPA og BPA-diglycidyl ether)

106-89-8

Epichlorohydrin (3-Chloro-1,2-epoxypropane)

35693-92-6

2,4-6-Trichlorobiphenyl

53555-66-1

3,4',5-Trichlorobiphenyl

67651-37-0

3-Hydroxy-2',3',4',5'- tetrachlorobiphenyl

100702-98-5

4,4'-Dihydroxy-2,3,5,6-tetrachlorobiphenyl

13049-13-3

4,4'-Dihydroxy-3,3',5,5'-tetrachlorobiphenyl

67651-34-7

4-Hydroxy-2',3',4',5'-tetrachlorobiphenyl

14962-28-8

4-Hydroxy-2',4',6'-trichlorobiphenyl

53905-33-2

4-Hydroxy-2,2’, 5'-trichlorobiphenyl

111810-41-4

4-Hydroxy-3,3',4',5'-tetrachlorobiphenyl

4400-06-0

4-Hydroxy-3,4’, 5-trichlorobiphenyl

37680-73-2

4-OH-2,2',4',5,5'-pentachlorobiphenyl

54991-93-4

Clophen A30

8068-44-8

Clophen A50

No CAS

Blanding af 2,3,4,5-Tetrachlorobiphenyl (PCB 61), 2,2’, 4,5,5'-Octachlorobiphenyl (PCB 101) og 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachlorobiphenyl (PCB 194)

56558-16-8

PCB 104(2,2',4,6,6'-Penta-chlorobiphenyl)

74472-37-0

PCB 114 (2,3,4,4',5-Penta-chlorobiphenyl)

76842-07-4

PCB 122 (2,3,3',4,5-Penta-chlorobiphenyl)

57465-28-8

PCB 126(3,3',4,4',5-Penta-chlorobiphenyl)

38380-07-3

PCB 128(2,2',3,3',4,4'-Hexachloro-biphenyl)

37680-65-2

PCB 18 (2,2',5-Tri-chlorobiphenyl)

55702-46-0

PCB 21 (2,3,4-Trichloro-biphenyl)

No CAS

PCB Aroclor 1016

32598-14-4

PCB 105 (2,3,3',4,4' -Penta-chlorobiphenyl)

7012-37-5

PCB 28 (2,4,4'-Tri-chlorobiphenyl)

35693-99-3

PCB 52 (2,2';5,5'-Tet ra-chlorobiphenyl)

35065-28-2

PCB 138(2,2',3,4,4',5'- Hexachlorobiphenyl)

35065-29-3

PCB180(2,2',3,4,4',5 ,5'- Heptachlorobiphenyl)

31508-00-6

PCB 118(2,3',4,4',5-Penta-chlorobiphenyl)

12642-23-8

PCT Aroclor 5442

56614-97-2

3,9-Dihydroxy-benz(a)anthracene (3,9-DBA)

7099-43-6

5,6-Cyclopento-1,2-benzanthracene
(3,5-CPBA)

56-49-5

3-Methylcholanthrene (3-MC)

57-97-6

7,12-Dimethyl-1,2-benz(a)anthracene
(DMBA)

50-32-8

Benzo[a]pyrene (BAP)

50585-41-6

2,3,7,8-TeBDD
(tetrabrominated dibenzodioxin)

118174-38-2

6-Methyl-1,3,8-trichloro-dibenzofuran

94-82-6

2,4-dichlorophenoxy-butyric acid ( 2,4-DB)

72-33-3

Mestranol

10043-35-3

Boric Acid

104-40-5

Nonylphenol (4-NP)

1113-02-6

Omethoate

1131-60-8

4-Cyclohexylphenol

120-47-8

Ethyl 4-hydroxybenzoate (Ethylparaben)

131-18-0

Di-n-pentylphthalate (DPP)

131-55-5

Benzophenone-2
( 2,2’,4,4’ tetra-hydroxybenzophenon)

131-56-6

2,4-Dihydroxybenzophenon
(Benzophenone-1)

131-70-4

Mono-n-butylphthalate

13593-03-8

Quinalphos (Chinalphos)

15087-24-8

3-Benzylidene camphor (3-BC)

1582-09-8

Trifluralin

1634-04-4

Methyl-tert-butylether (MTBE)

25013-16-5

tert. Butylhydroxyanisol (BHA)

27193-28-8

Phenol, (1,1,3,3-tetramethylbutyl)-
(Octylphenol)

33204-76-1

2,6-cis-Diphenylhexamethyl-cyclotetrasiloxane

36861-47-9

3-(4-methyl-benzylidene)camphor

4376-20-9

Mono-2-ethylhexylphthalate (MEHP)

50-18-0

Cyclophosphamide

611-99-4

4,4’-Dihydroxy-benzophenone

6164-98-3

Chlordimeform

7400-08-0

p-Coumaric acid (PCA)

77-09-8

3,3’Bis(4-hydroxyphenyl) phthalid
(Phenolphthaleine)

77-40-7

2,2-Bis(4-hydroxy-phenyl)-n-butan
(Bisphenol B)

92-69-3

4-Hydroxybiphenyl (4-Phenylphenol)

92-88-6

4,4’Dihydroxy-biphenyl

94-13-3

n-Propyl p-hydroxybenzoate (Propylparaben)

94-26-8

n-Butyl p-hydroxybenzoate (Butylparaben)

96-12-8

Dibromochloropropane (DBCP)

96-45-7

Ethylene Thiourea (ETU)

99-76-3

Methyl p-hydroxybenzoate (Methylparaben)

99-96-7

p-Hydroxybenzoic acid

 


* I den grundlæggende rapport til EU er angivet dette CAS nr., hvilket Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på er en fejl. Tributyltin naphthalate står allerede ovenfor på listen med CAS nr. 36631-23-9.