Handlingsorienterede undersøgelser af hormonforstyrrende stoffer

Udover generel videnopbygning kan der være behov for at undersøge nogle aktuelle problemstillinger, så problemerne kan blive løst.

Der blev bl.a. i 2001 sat massivt ind for at finde ud af, hvorfor og hvordan fisk i danske vandløb var blevet kønsforstyrrede. Forekomster af kønsforstyrrede fisk, undersøgelser af koncentrationen af hormonforstyrrende stoffer i vandløb og sammenhængen mellem disse, blev undersøgt i flere projekter i årene 2001-2005. Konklusionen var, at kønsforstyrrelserne overvejende skyldes, at der bliver udskilt naturlige hormoner i spildevandet fra mennesker og dyr.

Læs rapporterne her:

Feminisation of fish The effect of estrogenic compounds and their fate in sewage treatment plants and nature  (Engelsk)

Survey of Estrogenic Activity in the Danish Aquatic Environment  (Engelsk)

Sammenfatning og konklusioner af Survey of Estrogenic Activity in the Danish Aquatic Environment