Dansk strategi for hormonforstyrrende stoffer

Den danske strategi for indsatsen over for hormonforstyrrende stoffer har fokus på at skaffe mere viden på området og udvikle flere og bedre metoder til at kunne identificere hormonforstyrrende stoffer. Miljøstyrelsen bruger resultaterne i EU-arbejdet for at få ensartet reguleringen af stofferne i EU.

Gennem årene er der igangsat og gennemført mange initiativer i forhold til hormonforstyrrende stoffer og senest også i forhold til cocktaileffekter. Den danske strategi blev fastlagt i 2002, og har ført til, at vi i dag på nogle områder har et langt bedre overblik over, hvordan en række stoffer påvirker sundheden og miljøet, og ikke mindst, hvordan vi sætter ind over for dem.  

Den danske strategi har fokus på tre indsatser:

Videnopbygning og udvikling af testmetoder
For at kunne forstå hvordan hormonforstyrrende stoffer virker, og hvilke effekter de har, er det afgørende, at vi får mere viden.  Udvikling af testmetoder til at kunne identificere stoffer med hormonforstyrrende egenskaber er også essentielt og forudsætningen for, at vi kan sætte ind over for de enkelte stoffer.

Handlingsorienterede undersøgelser
Udover generel videnopbygning kan der være behov for at undersøge pludseligt opståede problemstillinger der kan have sammenhæng med hormonforstyrrelser, så man kan sætte ind over for dem.

Regulering (og andre former for risikohåndtering)
Efterhånden som der kommer mere viden kan denne anvendes som grundlag for initiativer, der kan beskytte mennesker og miljø, som fx informationskampagner og rådgivning af industrien. Det mere langsigtede mål med indsatsen er at sikre, at risikoen ved udsættelse for hormonforstyrrende stoffer og kombinationseffekter er reguleret på tilstrækkelig vis gennem relevant lovgivning.