Ny ekspertrapport konkluderer, at cocktail-effekter bør indgå ved risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer

Eksperternes konklusioner og anbefalinger fra en workshop om kombinationseffekter og muligheder for regulering, som Miljøministeriet afholdt den 28. -30. januar 2009, er nu kommet. Eksperternes melding er klar – selvom vi stadig har store huller i vores viden, så har vi i de seneste år fået så meget viden om kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer, at vi både kan og bør tage hensyn til kombinationseffekter ved risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer.

I de seneste år har flere undersøgelser vist opsigtsvækkende resultater om kombinationseffekter – også kaldet cocktail-effekter - af hormonforstyrrende stoffer. Bl.a. har nye danske undersøgelser vist alvorlige misdannelser hos ungerne, når voksne hunrotter bliver udsat for en blanding af hormonforstyrrende stoffer i koncentrationer, hvor stofferne hver for sig ikke fører til effekter.

Som opfølgning på disse resultater besluttede Miljøminister Troels Lund-Poulsen at afholde en ekspertworkshop om emnet. En række af verdens førende eksperter indenfor hormonforstyrrende stoffer og kombinationseffekter mødtes derfor i Danmark i januar 2009, hvor de fik til opgave at give en status for vores viden om kombinationseffekter og mulighederne for regulering. Rapporten fra workshoppen er nu færdig.

Eksperterne peger på, at vi undervurderer risikoen ved kemikalier, fordi vi ikke tager højde for, at vi dagligt udsættes for en cocktail af mange forskellige stoffer, bl.a. hormonforstyrrende stoffer.

Eksperternes budskab er, at med den viden vi har fået indenfor de seneste år, er det både muligt og nødvendigt at medtage risikoen for kombinationseffekter ved risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer. Eksperterne anviser også en metode, nemlig den såkaldte dosisadditions-metode, som kan anvendes, indtil vi får anden viden.

Eksperterne anbefaler også, at rammerne for kemikalielovgivningen i EU forbedres, så lovgivningen stiller krav om, at risikoen for kombinationseffekter skal indgå ved risikovurdering af kemikalier. Eksperterne kalder det kumulativ risikovurdering.

Eksperterne peger imidlertid også på, at vi stadig mangler at få udfyldt en masse huller i vores viden før vi i fuldt omfang kan medtage risikoen ved kombinationseffekter ved risikovurdering af kemikalier. Vi mangler især viden om, hvordan vi udsættes for stofferne, hvilke stoffer, der er tale om og i hvilke mængder.

Ekspertrapporten er udarbejdet af Professor Andreas Kortenkamp fra Universitet i London, som også var den faglige leder af ekspertworkshoppen, og forskningsleder Ulla Hass, DTU Fødevareinstituttet, som har stået for de nye danske undersøgelser af kombinationseffekter.

Læs rapporten
Læs pressemeddelelsen fra Troels Lund Poulsen (på mim.dk)