Medicinsk udstyr uden mærkningspligtige ftalater

Offentlige indkøbere kan her finde hjælp til grønne indkøb i sygehuse—med fokus på ftalater.

EcoForum i samarbejde med Syddansk Universitet har  for Miljøstyrelsen udarbejdet en liste over medicinsk udstyr uden de fire ftalater DEHP, DBP, BBP og DIBP. Listen henvender sig til offentlige indkøbere, der ønsker at undgå disse ftalater i medicinsk udstyr, hvor det er muligt.

Liste over medicinsk udstyr uden mærkningspligtige ftalater

Om projektet i øvrigt:

’Grønne indkøb til sygehuse — med fokus på ftalater’

Listen omfatter produkter, der jf. Direktivet om medicinsk udstyr (revision 2007/47/EF) kræves mærket hvis de indeholder de nævnte klassificerede ftalater, som ikke indeholder disse blødgørere.