Kommentar til Tænks undersøgelse om Diddl madkasse med spor af ftalaten DEHP

Forbrugerrådets blad Tænk har  bl.a. undersøgt en Diddl madkasse for indholdet af ftalater og fundet at madkassen indeholder 0,003 % af ftalaten diethylhexylftalat (DEHP). Der er ingen risiko for forbrugeren ved så lavt indhold af DEHP i en madkasse.

Små mængder af DEHP er ikke farligt

Om et kemisk stof er farligt, afhænger af to ting. Hvor farligt stoffet er i sig selv? Hvor store mængder kommer vi i kontakt med altså hvor meget der afgives fra produktet? I den aktuelle sag er der tale om et farligt stof – nemlig DEHP -, men der er tale om så små mængder, som ikke i sig selv udgør en risiko. Mængderne i madkassen er langt under det som lovgivningen tillader for f.eks. legetøj, hvor grænsen er 0,1 %.

Hvorfor er der DEHP i en madkasse?

Det er producenten af madkassen der har ansvaret for at overholde de regler der gælder på området, og det er ikke ulovligt, at der er DEHP i madkassen. Den lave mængde tyder dog på, at stoffet  ikke er tilsat bevidst, men er en urenhed, der kan  komme fra eksempelvis produktionen.

Hvem har ansvaret

Det er producentens ansvar, at de produkter der sælges, ikke skader sundheden. Ansvaret omfatter eventuelle urenheder.

Hvilke regler gælder

Sikkerhedsstyrelsen har vurderet, at madkassen ikke er legetøj. En madkasse hører under kategorien materialer og genstande, der har kontakt med fødevarer, og det er derfor Fødevarestyrelsens regler som gælder for madkasser.

Det ved vi om DEHP

DEHP har været den mest anvendte ftalat. DEHP har vist sig at give fosterskader hos mus og rotter samt skader på testiklerne hos rotter. Derfor skal DEHP i koncentreret form i et kemisk produkt, som f.eks. en lim der indeholder DEHP, mærkes med faremærket giftigt og risikosætningerne Kan skade forplantningsevnen, og Kan skade barnet under graviditeten, hvis koncentrationen i det kemiske produkt er højere end 0,5 %. Det betyder, at stoffet anses for at forringe menneskers forplantningsevne, og at stoffet anses for at forårsage skader på afkommet hos mennesker. At DEHP skal faremærkes i kemiske produkter har bl.a. også betydet at forbruget af DEHP er faldet.

Mere viden

Fødevarestyrelsen
Børn og kemikalier