Handlingsplan for bromerede flammehæmmere

På grund af bromerede flammehæmmeres negative effekter på mennesker og miljø er brugen af disse begrænset eller forbudt i mange produkter.

Miljøstyrelsen har lavet en handlingsplan for bromerede flammehæmmere. Målet er at begrænse og stoppe brugen af de mest problematiske bromerede flammehæmmere, der mistænkes for at skade både miljø og sundhed. Da det største forbrug findes i importerede varer som computere, fjernsyn og biler, er en international indsats central.

Handlingsplanen indeholder en lang række initiativer som bl.a. international regulering og samarbejde, nationale aftaler, information til detailhandlen samt tilskud til udvikling af alternativer til bromerede flammehæmmere.

Handlingsplan for bromerede flammehæmmere

HTML-format Word-format PDF-format