Information: Hvem kan hjælpe dig?

Nedenfor finder du oplysninger om, hvor du kan søge yderligere information, og hvem der kan hjælpe dig i forskellige situationer.

Side 9_1170x 400

Vejledning om reglerne

Du er altid velkommen til at kontakte Miljøstyrelsen, hvis du har brug for vejledning om reglerne for kemiske stoffer – og Sikkerhedsstyrelsen, hvis du har brug for vejledning om sikkerhedsreglerne.

Du kan kontakte Miljøministeriets Informationscenter på tlf. 70 12 02 11 / e-mail: Obfuscated Email Hvis du har spørgsmål vedr. REACH, kan du skrive til Obfuscated Email .

Du kan kontakte Sikkerhedsstyrelsen på tlf. 33 73 20 00 / e-mail: Obfuscated Email

Brancheforeninger og netværk

Der findes flere brancheforeninger og netværk, som du kan blive medlem af, hvis du arbejder med børnetøj og børneprodukter med tekstil. De kan fx hjælpe dig, hvis du har brug for at finde en ny leverandør, ligesom du kan holde dig orienteret om nyt i branchen via dem:

Vejledning om sikre tekstiler

Dansk Erhverv har i samarbejde med en række andre brancheforeninger udarbejdet en vejledning om kemiske stoffer i tekstiler. Vejledningen henvender sig til virksomheder, der sælger tekstiler. Den er primært tænkt som en hjælp til importører af tekstilprodukter, men henvender sig også til grossister, distributører og butiksindehavere. Vejledningen bliver løbende opdateret og kan læses her.

Andre relevante hjemmesider

  • Danak  har oplysninger om akkrediterede virksomheder og laboratorier, som bl.a. udfører test af produkter.
  • Dansk Standard  kan vejlede dig om relevante EU-standarder. Du kan købe standarderne i webshoppen på Dansk Standards hjemmeside.
  • Indre Markeds Center i Erhvervsstyrelsen  kan vejlede dig om nationale særregler i andre EU-lande.
  • Legetøjsregler.dk  fortæller om reglerne for legetøj, herunder også tekstiler i legetøj.
  • Miljømærkning Danmark  administrerer Svanen og Blomsten – Danmarks to officielle miljømærker – og kan fortælle dig mere om kriterier og licenshavere.
  • NANDO  har links til alle akkrediteringsorganer i Europa og til udpegede bemyndigede organer (Notified Bodies) indenfor de enkelte harmoniserede lovgivninger.
  • RAPEX,  det europæiske varslingssystem for farlige produkter, registrerer børnetøj og børneprodukter med tekstil, som tidligere har fået myndighederne i et EU-land til at reagere på grund af fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed. Du kan fx søge på børnetøj i udvalgte lande eller år – og på den måde få viden om mulige risici ved et bestemt produkt.

Siden er lavet i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen