Tilbagetrækning/tilbagekaldelse: Hvilke konsekvenser har det, hvis dit produkt ikke er sikkert?

Ifølge produktsikkerhedsloven må man ikke sælge et produkt, hvis det ikke er sikkert. Hvis produktet allerede er sendt på markedet, har du som producent og distributør pligt til at reagere med det samme.

Side 6_1170x 400

Producenten og distributøren er forpligtet til straks at underrette kontrolmyndigheden, hvis de har viden om, at et ikke sikkert produkt er blevet bragt i omsætning. De skal desuden samarbejde med myndighederne om at træffe forholdsregler, der skal forhindre, at der opstår risiko for fare som følge af leverede produkter.