Tilbagetrækning eller tilbagekaldelse: Hvilke konsekvenser har det, hvis dit produkt ikke er sikkert?

Ifølge Produktloven må man ikke sælge et produkt, hvis det ikke er sikkert. Hvis produktet allerede er sendt på markedet, har du som producent og distributør pligt til at reagere med det samme.

Side 6_1170x 400

Producenten og distributøren er forpligtet til straks at underrette kontrolmyndigheden, hvis de har viden om, at et ikke sikkert produkt er blevet bragt i omsætning. De skal desuden samarbejde med myndighederne om at træffe forholdsregler, der skal forhindre, at der opstår risiko for fare som følge af leverede produkter.

Eksempler på produkter, der ikke var sikre:

En jakke str. 98, der har snore i hoved- eller halsområdet. Små børn kan blive kvalt, hvis snorene hænger fast i legeredskaber som fx gynger eller rutsjebaner.

En barnevogn, der har et vedhæng i en lynlås, som kan hives af. Barnevogne er beregnet til børn under tre år, og børn under tre år kan blive kvalt af smådele. 

EU-Kommissionen har udgivet en vejledning i, hvordan man skal forholde sig, hvis det viser sig, at et af ens produkter kan være farlige. Vejledningen findes på dansk og er nem at læse. Den indeholder bl.a. en tjekliste til at reagere hurtigt og kommunikere effektivt.  

Vurder risikoen

Hvis du får mistanke om, at du har solgt et produkt, der ikke er sikkert – fx via en test eller en tilbagemelding fra en butik – bør du starte med at vurdere, om produktet kan udgøre en risiko for forbrugerne. Det er producentens ansvar, men de professionelle kunder, som du har solgt produktet til, kan muligvis bidrage med oplysninger.

Du skal bl.a. finde ud af, hvilken type risiko der er tale om, og hvilke serier af produkter der er berørt. 

Vær opmærksom på, at der kan findes kemiske stoffer i tekstiler, som ikke er reguleret i dag, men som alligevel kan medføre, at produktet udgør en risiko for brugeren og dermed ikke er sikkert. Det er vigtigt, at du tænker sådanne stoffer med i en risikovurdering.

Tilbagetrækning eller tilbagekaldelse

Hvis du er producent,  har du pligt til at sikre forbrugerne mod farlige produkter. Her skelner produktsikkerhedsloven og kemikalieloven  mellem at tilbagetrække eller tilbagekalde et produkt:

Tilbagetrækning er, når man trækker produkter tilbage fra markedet, som er solgt til professionelle kunder, fx en engrosforhandler eller en børnetøjsbutik. Ved en tilbagetrækning må et produkt ikke kunne købes af forbrugere noget sted på markedet. Det omfatter derfor produkter, som endnu ikke er købt af en forbruger. Den ansvarlige producent skal sikre sig, at alle distributører stopper med at sælge produktet. Dette kan eksempelvis gøres ved at tage varen retur og refundere udgifterne.

Tilbagekaldelse er, når man tilbagekalder produkter, der allerede er solgt til forbrugerne.

Produktet skal altså så vidt muligt fjernes fra forbrugerne. Den ansvarlige producent skal sikre sig, at alle brugere af produktet bliver informeret om risikoen – og skal opfordre forbrugerne til at levere produktet retur til sælger. Man kan eksempelvis informere via mail, opslag i butikker, annoncer eller pressemeddelelse.

Læs mere om indgreb over for farlige produkter på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Er din leverandør god nok?

Hvis du som distributør (engros eller detail) oplever, at din leverandør har leveret produkter, der ikke lever op til reglerne, kan det være en god idé at kaste et kritisk blik på leverandøren.

Du kan bl.a. stille dig selv følgende spørgsmål:

  • Er det første gang, at leverandøren leverede et produkt, der måtte kaldes eller trækkes tilbage fra markedet? Hvis det er sket flere gange, bør du overveje at skifte leverandør.
  • Hvilke fejl var der ved produktet, og hvorfor opstod de?
  • Har jeg tillid til leverandøren? Kontakt evt. din brancheforening eller en relevant konsulent på tekstilområdet, som måske har hørt om leverandøren fra andre.
  • Skal jeg fremover overveje at kræve test eller anden dokumentation fra min leverandør?  

Kontakt Sikkerhedsstyrelsen eller Miljøstyrelsen

Ifølge Produktloven har du pligt til straks at underrette myndighederne, hvis du bliver bekendt med, at du har solgt et produkt, der kan være til fare for forbrugeren. Det gælder, uanset om du er producent eller distributør.

Hvis børnetekstilerne indeholder et kemisk stof, som kan udgøre en fare for forbrugerne, er det Miljøstyrelsen, du skal kontakte. Det er Kemikalieinspektionen, der står for tilsyn med og håndhævelse af kemikalielovgivningen. På deres hjemmeside  kan du læse mere om, hvad du skal gøre. Hvis du har brug for vejledning om korrekt fremgangsmåde i en konkret sag, er du velkommen til at kontakte Kemikalieinspektionen på: Obfuscated Email 

Hvis der er tale om fysiske farer (snore, smådele m.v.) ved produktet – fx snore ved halsen i tøj til små børn eller løse smådele på baby- og børnetøj – er det Sikkerhedsstyrelsen,  som du skal kontakte. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvad din underretning skal indeholde.  Sikkerhedsstyrelsen har stor erfaring med at tilbagekalde farlige produkter og hjælper dig gerne med vejledning om, hvordan du kan udføre en effektiv tilbagekaldelse.

Sådan tilbagekalder du et produkt - trin for trin

•  Læg en strategi for tilbagekaldelsen, inden du går igang. Overvej bl.a.:
•  Hvilken myndighed skal orienteres?
•  Hvad skal forbrugerne gøre med produktet? Og hvordan skal de informeres?
•  Hvad skal forhandlere - også engros - gøre med produkterne under og efter tilbagekaldelsen?
•  Kontakt Sikkerhedsstyrelsen, hvis tilbagekaldelsen skyldes risici ved fx snore eller smådele.
•  Kontakt Miljøstyrelsen, hvis tilbagetrækningen skyldes risici ved kemiske stoffer i tekstilerne. 
•  Lav aftale om orientering af forbrugerne og opfølgning på tilbagekaldelse med
den relevante myndighed.
•  Underet om tilbagekaldelsen, og sørg for, at produktet ikke længere bliver solgt.
•  Orienter om, hvordan forbrugerne skal informeres.
•  Orienter om, hvad der skal ske med de returnerede produkter. 
•  Informer forbrugeren via fx dagspressen, i butikken, på din hjemmeside og/eller andet.
•  Etabler evt. særligt beredskab for henvendelser fra forbrugere og presse.
•  Sørg for, at produkterne samles ind.
•  Overvej, om produktet skal kasseres eller leveres tilbage til producenten.
•  Vær opmærksom på, hvad der står i leverendøraftalen.
•  Orienter den relevante myndighed om omfanget af returnerede produkter.

Siden er opdateret 18. marts 2022

Siden er lavet i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen