Roller: Hvad har du ansvar for, og hvordan sikrer du dig?

Hvis du producerer, importerer, videresælger eller forhandler tekstiler, fx børnetøj, har du et ansvar i forhold til at sikre, at tekstilerne lever op til de gældende regler. Her på siden kan du finde ud af, hvilken rolle – og dermed også hvilket ansvar – du har efter lovgivningen. Du kan også finde gode råd til, hvordan du kan overholde reglerne, bl.a. ved at stille krav til din leverandør og kontrollere dine varer.

Side 5_1170x 400

Hvilken rolle har du?

Når du skal finde ud af, hvilken rolle du har, skal du tage udgangspunkt i den konkrete situation, hvor du har brug for at finde ud af, hvad dit ansvar er.

Du skal også være opmærksom på, at produktsikkerhedsloven og REACH ikke beskriver og regulerer rollerne og de pligter, der knytter sig til rollerne, på samme måde. Det betyder, at du godt kan have en rolle i det ene regelsæt – og en anden rolle i det andet regelsæt.

Produktsikkerhedsloven skelner grundlæggende mellem to forskellige roller - en producent eller en distributør.  Det gælder, uanset hvor i kæden fra produktion til forbrugersalg du befinder dig. Det er vigtigt, at du starter med at afklare, om du er producent eller distributør.

Ifølge REACH kan du enten være producent eller importør af en artikel – eller du kan være modtager eller leverandør af en artikel. Hermed følger, at du naturligvis kan have mere end én rolle, fx importør og leverandør af en artikel.

I oversigten nedenfor kan du se konkrete eksempler på de forskellige rollebetegnelser. Oversigten er tænkt som en hjælp til at afklare, hvilken rolle du har, når du skal læse mere om dit ansvar i produktsikkerhedsloven  og EU’s kemikalielovgivning REACH:

 

Hvad gør du?

Din rolle i produktsikkerhedsloven

Din rolle i REACH

Jeg producerer

Jeg producerer eller samler et produkt inden for EU.

Producent

Producent af en artikel

Jeg køber

Jeg køber et produkt fra en fabrikant udenfor EU.

Producent

Importør af en artikel

Jeg køber et produkt i EU og sætter mit eget navn eller mærke på, før jeg sælger det videre.

Producent

Modtager af en artikel

Jeg køber et produkt i EU og sælger det videre uden at gøre noget ved produktet.

Distributør

Modtager af en artikel

Jeg sælger

Jeg sælger et produkt, som jeg har købt i EU, til en forhandler eller forbruger – og har ikke gjort noget ved det, efter jeg købte det.

Distributør

Leverandør af en artikel

Jeg sælger et produkt, som jeg har købt i EU, og som jeg har sat mit eget navn eller mærke på.

Producent

Leverandør af en artikel

Jeg sælger et produkt, som jeg har købt udenfor EU, til en forhandler eller forbruger.

Producent

Leverandør af en artikel

Jeg sælger et produkt, som jeg selv har fremstillet.

Producent

Leverandør af en artikel

Du kan nedenfor læse mere om dit ansvar. Tag afsæt i, hvilken rolle du har ifølge produktsikkerhedsloven i skemaet ovenfor.

Hvilket ansvar har producenten ifølge produktsikkerhedsloven og REACH?

Hvis du er producent, har du ansvar for kun at bringe sikre produkter i omsætning. Et produkt betragtes som sikkert, når der ikke er en risiko knyttet til produktet, eller når der kun er en begrænset og acceptabel risiko for sikkerheds- eller sundhedsmæssig fare for forbrugeren knyttet til produktet, når det anvendes under almindelige eller forudsigelige omstændigheder og inden for produktets forventede levetid.

Du skal som producent også være opmærksom på reglerne i REACH, som du skal opfylde ud over produktsikkerhedsloven.

Det betyder bl.a., at det er dit ansvar at sikre:

  • at tekstilerne ikke indeholder forbudte kemiske stoffer  – eller mere end de tilladte grænseværdier.
  • at kemiske stoffer, der tilsigtet frigives fra artiklen – fx duftstoffer fra tekstiler med duft – og som endnu ikke er registreret til anvendelse i tekstilerne, er registreret hos EU’s Kemikalieagentur ECHA.*
  • at der følger information med tekstilerne, hvis de indeholder stoffer fra kandidatlisten  i koncentrationer over 0,1 %.  Hvis du sælger direkte til forbrugeren, har du dog kun pligt til at informere om indholdet af stofferne, hvis forbrugeren beder om det. 
  • at længde og placering af snore samt smådele, der kan falde af, lever op til reglerne.
  • at de særlige krav til tekstiler til små børn  bliver overholdt
  • at forbrugerne får oplysninger i form af advarselsmærkning, brugsanvisning, installationsvejledning og lignende til at kunne vurdere de risici, der er forbundet med produktet.
  • straks at kontakte Sikkerhedsstyrelsen og/eller Miljøstyrelsen,  hvis du har solgt et farligt produkt.
  • at du kan advare forbrugerne på en effektiv måde, hvis du har solgt farlige produkter – du skal derfor sørge for relevant information på produktet eller dets emballage i form af fx producentens identitet og adresse samt referencenummer eller lignende.

* Dette gælder dog ikke, hvis du kun er modtager eller leverandør af en artikel. Heller ikke selvom du sætter dit eget navn eller mærke på.