For mikropigmentister

Arbejder du med permanent makeup, lægger du – ligesom tatovørerne – også farvestoffer i huden med en nål. Derfor skal du følge de samme råd og anbefalinger, uanset om der er tale om pigmenter til permanent makeup eller tatoveringsfarver.

Det bør du vide

Permanent makeup forsvinder inden for 1-5 år, men nogle af pigmenterne bliver i huden for altid. Pigmenterne kan indeholde problematiske ingredienser, der giver irritation, allergilignende reaktioner, infektioner eller i værste fald er kræftfremkaldende. 

EU-Kommissionen har i 2020 vedtaget en regulering om begrænsning af kemiske stoffer i blæk til tatoveringer og permanent make-up samt angivet krav til mærkningen af tatoveringsblækket. Det betyder at mere end 4000 stoffer forbydes i tatoveringer og permanent-makeup. De nye regler træder i kraft efter en indfasningsperiode på cirka 12 måneder, hvilket forventes at være fra efteråret 2021.

Indtil reglerne træder i kraft, kan du bruge du bruge Miljøstyrelsens tjekliste og anbefalinger. 

Tjeklister og anbefalinger

Du har sikkert et samarbejde med en leverandør, som du stoler på og måske har været på kursus hos. Hvis din leverandør har dokumentationen i orden – og hvis du har gode erfaringer med produkterne – er du allerede langt.

Derudover bør du være opmærksom på de anbefalinger, vi har sat op. De gælder blandt andet for ingredienser i pigmenterne – for eksempel uorganiske og organiske pigmenter. Anbefalingerne bygger på aktuel forskning omkring pigmenter og sundhed:

  1. Produkterne bør sikkerhedsvurderes, så de ikke udgør en risiko for dem, der får lagt permanent makeup.
  2. Ingredienserne i farven må aldrig være kræftfremkaldende, kunne skade arvestofanlæggene eller påvirke evnen til at få børn.
  3. Pigmenterne må ikke indeholde visse azofarver, PAH’er eller bly.
  4. Din kunde bør have mulighed for at se ingredienserne i de pigmenter, du har tænkt dig at bruge.
  5. Det er vigtigt, at du arbejder så sterilt som muligt. Pigmenterne bør altid være sterile, inden de åbnes.
  6. Der bør være påført en tydelig holdbarhedsdato på pigmenterne, og produktet bør kun sælges og anvendes inden denne dato.

Det kan du gøre

Ud over at bruge tjeklisten, når du køber pigmenter til klinikken, kan du også hente de samlede anbefalinger fra Miljøstyrelsen. De gælder for dig og dine kolleger, som arbejder med mikropigmentering. Her står der mere om analyser, mærkning og dokumentation, så du kan sende dem til dine leverandører som forklaring på de krav, du stiller.
Hent anbefalingerne på dansk  
Hent anbefalingerne på engelsk  

Nye regler: Mere end 4000 stoffer forbydes i tatovering og permanent make-up

Fra sommeren 2021 forbydes mere end 4000 problematiske kemiske stoffer i blæk til tatoveringer og permanent make-up. Samtidigt skal blækket også mærkes efter nye regler.