Det kan du gøre

Miljøstyrelsen har udarbejdet nogle anbefalinger, du kan give videre til dine leverandører af tatoveringsfarver. Vil du selv vide mere om kravene, kan du få hovedtrækkene i tjeklisten.

Tatoveringsfarver indeholder mange kemiske stoffer. Nogle af stofferne kan være irritationsfremkaldende, allergifremkaldende og i værste fald kræftfremkaldende. Det kan gøre nogle kunder bekymrede. Brug af problematiske stoffer skader først og fremmest kunden, men i sidste ende kan det også skade din forretning, distributørerne og hele tattoo-branchen.

EU-kommissionen har sommeren 2020 vedtaget nye regler for kemiske stoffer i tatoveringsfarver, og disse regler træder i kraft fra efteråret 2021. Her begrænses mere end 4000 problematiske kemiske stoffer i blæk til tatoveringer og permanent make-up. Samtidigt skal blækket også mærkes efter de nye regler.

Indtil reglerne træder i kraft, kan du bruge du bruge Miljøstyrelsens tjekliste og anbefalinger. 

For at øge trygheden for dig og dine kunder har Miljøstyrelsen sammen med distributører og tatovører udarbejdet et informationsark, som de danske distributører har indvilliget i at fremsende sammen med tatoveringsfarverne. Hent informationsarket. Husk, at Miljøstyrelsens anbefalinger også gælder for de gæstetatovører, som du har på besøg. 

Hvis din leverandør ikke leverer fra Danmark, eller hvis din danske leverandør ikke vedlægger informationsarket, så brug Miljøstyrelsens anbefalinger, når du bestiller tatoveringsfarver. Vi har lagt dem her, så du nemt kan sende dem videre som forklaring på de krav, du stiller til farvernes sikkerhed. Anbefalingerne omfatter blandt andet analyser, dokumentation og mærkning. Du kan også hente dem på engelsk, hvis du køber dine farver i udlandet..
Hent anbefalingerne på dansk  
Hent anbefalingerne på engelsk   

Brug tjeklisten for at få overblik

Her får du tjeklisten med de hovedkrav, Miljøstyrelsen anbefaler, at du stiller:

1. Tatoveringsfarven bør sikkerhedsvurderes, så den ikke udgør en risiko for dem, der bliver tatoveret.

2 . Ingredienserne i farven må aldrig være kræftfremkaldende, kunne skade generne eller påvirke evnen til at få børn.

3 . Tatoveringsfarven bør ikke indeholde Primære Aromatiske Aminer, PAH’er eller bly.

4 . Din kunde bør have mulighed for at se ingredienserne i den tatoveringsfarve, som han eller hun skal tatoveres med. Alle ingredienser, tilsat i en større mængde end 1%, bør stå på tatoveringsfarvebeholderen.

5 . Det er vigtigt, at du arbejder så sterilt som muligt. Tatoveringsfarverne bør altid være sterile, inden de åbnes.

6 . Der bør være påført en tydelig holdbarhedsdato på tatoveringsfarven, og produktet bør kun sælges og anvendes inden denne dato.

Hent tjeklisten, så du altid har overblikket lige ved hånden

 

Nye regler: Mere end 4000 stoffer forbydes i tatovering og permanent make-up

Fra sommeren 2021 forbydes mere end 4000 problematiske kemiske stoffer i blæk til tatoveringer og permanent make-up. Samtidigt skal blækket også mærkes efter nye regler. 
Læs nyheden

Få besked om farlige tatoveringsfarver fra RAPEX