Dialogmøde den 16. november 2017

Miljøstyrelsen afholdt den 16. november 2017 det andet møde i dialogforum for tatovører. Nedenfor ser du program og oplæg fra dagen.

Referat

Program

Velkomst v. MST og SUM 

National strategi for tatoveringsfarver, v. MST

EU-arbejdet med tatoveringsfarver v. MST 


Registrerings- og tilsynsordningen for tatoveringssteder v. SUM

Hygiejnestandard, status v. Dansk Standard 

Hygiejnekursus v. DPUT

Frivillige aktiviteter v. /KL.

Eventuelt, opsamling og afrunding v. MST