Dialogforum for tatovører

Miljø- og fødevareministeren lancerede i november 2016 en National Strategi for Tatoveringsfarver. Som led i strategien har Miljøstyrelsen i samarbejde med branchen oprettet et dialogforum. Her på siden finder du referater og oplæg fra dialogmøderne.

I 2016 lancerede den daværende miljø- og fødevareminister en National Strategi for Tatoveringsfarver. Som led i strategien oprettede Miljøstyrelsen i samarbejde med branchen et dialogforum. Her på siden finder du referater og oplæg fra dialogmøderne.

Dialogforummet blev koordineret med øvrige myndigheder, herunder Sundheds- og Ældreministeriet, Statens Serum Institut og Sikkerhedsstyrelsen som er ansvarlige for tatovørernes og mikropigmentisters hygiejne og andre områder, som ikke er knyttet til kemien. Dialogforummet blev igangsat med henblik på at give branchen mulighed for at møde flere myndigheder samlet og indgå dialog med disse samt komme med inputs til myndighedernes arbejde nationalt og internationalt

Se referater og oplæg fra afholdte møder i dialogforum.  

Dialogmøde 10. oktober 2018

Dialogmøde den 16. november 2017  

Dialogmøde den 31. januar 2017 

National strategi for sikre tatoveringsfarver

Tatovørbranchen har været med til at præge en ny dansk tatoveringsstrategi, som skal sikre størst mulig effekt i forhold til at der kun bruges sikre farver. 
Læs mere om den danske tatoveringsstrategi.