Spørgsmål og svar om smykker

I EU kemikalielovgivningens (REACH) begrænsning af bly i smykker, bliver begrebet smykker afgrænset således:

Ved ”smykker” forstås: smykker, bijouterivarer og hårpynt, herunder

a)      Armbånd, halskæder og ringe

b)      Piercingsmykker

c)      Armbåndsure og lign.

d)      Brocher og manchetknapper

Som udgangspunkt anses produkter, der kun har til formål at pynte, må anses som smykker

Produkter som halskæder, øreringe, piercingsmykker, diademer, armbånd, ankelkæder, fingerringe, tåringe, brocher etc. hører derfor under kategorien smykker.

Produkter som briller, solbriller, bælter o.l. hører ikke under kategorien smykker, fordi de har en funktion, ud over at de måske pynter. Det er dog muligt, at der kan forekomme produkter, der vil ligge i en gråzone.

ppm betyder parts per million, og svarer dermed til mg per kg.
100 ppm er det samme som 0,01%.

Indholdet af bly kan måles med et XRF-apparat, denne metode kaldes også en røgtenscreening. Screeningen er billig og kan udføres uden at ødelægge produktet. Den vil  ofte være upræcis ift niveauet af bly i produktet og er dermed bedst til en kvalitativ bestemmelse af blyindholdet. 

Indholdet af bly kan måles mere præcist ved en kemisk indholdsanalyse. Dette er en såkaldt destruktive analyse, hvor metallet opløses i syre og blykoncentrationen måles f.eks. ved ICP-MS. Analysen udføres i kommercielle laboratorier og er væsentligt dyrere en screeningsmetoden ovenfor.

Krystalglas er undtaget for reglerne og må indeholde bly. Hvis der ikke er tale om krystalglas, men almindelig glas, må der ikke være bly i glasset.

 

Nej, der findes ingen standarddokumenter til køb og salg af større partier, men alle der sælger smykker skal på passende vis kunne dokumenterer at deres produkter overholder loven.

 

Ifølge købeloven kan man få pengene tilbage, hvis man har købt et ulovligt produkt.

Hvis du med sikkerhed ved at smykket indeholder bly, skal det afleveres til farligt affald sammen med andet kemikalieaffald.

 

Alle led i salgskæden er ansvarlige.

Hvis smykkerne er produceret i udlandet, er det i første omgang den danske importør der er ansvarlig. Ved videresalg er efterfølgende forhandlere også ansvarlige, og hvis smykkerne er produceret i Danmark er producenten også ansvarlig.

Som forbruger kan du købe en nikkeltest på apoteket som du selv kan bruge. Du skal være opmærksom på at testen kan give falsk negativt resultat.

For nikkel og for bly er der fastsat regler i REACH-forordningens bilag XVII, mens der for cadmium og kviksølv er tale om danske regler.
Læs mere om reglerne for nikkel
Læs mere om reglerne for bly Kkommissionens forordning (EU) af 18. september 2012 og i kommissionens forordning (WU) 2015/628 af 22. april 2015  (EUR-LEX hjemmeside)

På vores engelske hjemmeside kan du finde Faktaark om reglerne på engelsk, som du kan henvise dine leverandører til.

Ifølge EU´s kemikalielovgivning REACH må smykker ikke indeholde bly  smykker ikke indeholde bly i en højere koncentration end 0,05 % i de homogene enkeltdele. Ved homogen enkeltdel forstås enten et materiale af fuldstændig ensartet sammensætning eller et materiale, der består af en kombination af materialer, som ikke kan skilles ad eller splittes til forskellige materialer ad mekanisk vej, såsom ved skrue-, skære-, knuse-, male- eller slibeprocesser.

Ved ”smykker” forstås: smykker, bijouterivarer og hårpynt, herunder

a)      Armbånd, halskæder og ringe

b)      Piercingsmykker

c)      Armbåndsure og lign.

d)      Brocher og manchetknapper

Kravet finder også anvendelse på enkeltdele til smykker, når de markedsføres eller anvendes til fremstilling af smykker.

Undtaget fra denne regulering er dog krystalglas, indre bestanddele i urværker, som forbrugerne ikke har adgang til, ikke-syntetiske eller rekonstruerede ædelstene og halvædelstene, (medmindre de er behandlet med bly) og emalje (defineret som blandinger, der kan forglasses som resultat af fusion, vitrificering eller sintring af mineraler smeltet ved en temperatur på mindst 500 °C).

Undtaget er også smykker, der er markedsført første gang før 9. oktober 2013 og smykker fremstillet før den 10. december 1961.

Læs om andre produkttyper er omfattet af blyreglerne