Smykker

Der er regler om farlige kemiske stoffer i smykker. Det drejer sig især om nikkel, bly, cadmium og kviksølv. Der er også regler for ure og tekstilsmykker.

Smykker

 

Nikkelreglerne beskytter mod udvikling af allergi. Bly-, cadmium- og kviksølvreglerne var i første omgang lavet for at undgå stofferne i affaldsstrømmen, men har vist sig også at beskytte mod sundhedseffekter. Bly og kviksølv kan give fosterskader og have indflydelse på børns indlæringsevne, cadmium er kræftfremkaldende og kan give nyreskader.

Metaller i smykker
Ifølge reglerne er det ikke tilladt at importere eller sælge:

- Produkter der frigiver mere end 0,5 mikrogram nikkel/cm2/uge, og som er beregnet til at komme i direkte og langvarig berøring med huden. For ørestikker/piercingsmykker er grænsen 0,2 mikrogram nikkel/cm2/uge.

Læs mere i Faktaark om nikkelreglerne

- Smykker der indeholder mere end 500 ppm bly 
Læs mere i Faktaark om blyreglerne

- Smykker der indeholder mere end 500 ppm kviksølv 
Læs mere i Faktaark om kviksølvreglerne

- Produkter hvor cadmium er brugt som farvestof, stabilisator (i plast) eller i overfladebehandling i større koncentration end 75 ppm.
Læs mere i Faktaark om cadmiumreglerne

Alle dele af smykkerne skal overholde reglerne

Mange smykker består af forskellige dele eller materialer som sten, guld, sølv eller plast. Indholdet i, og afgivelsen fra smykkerne måles i produktets ”homogene enkeltdele”. En homogen enkeltdel er en del af et smykke som er lavet af det samme materiale. F.eks. en sten i en ring, en lås på et armbånd eller et vedhæng på en halskæde. Hver del af smykket skal overholde reglerne. Det gælder både stenen, kæden, låsen osv. Det betyder, at det er nødvendigt, at måle det kemiske indhold/afgivelse på både låsen, kæden og vedhænget, hvis de er lavet af forskellige materialer.

Nogle smykker består af forskellige homogene legeringer, der er lagt i tynde lag oven på hinanden. Her betragtes hvert lag af homogent materiale som en homogen enkeltdel.

Smykker til børn

Smykker til børn betragtes generelt ikke som legetøj. Smykker til børn skal overholde de samme regler som smykker til voksne.

Hvis et smykke undtagelsesvis betragtes som legetøj, fordi det har en såkaldt legefunktion, skal det CE mærkes, og reglerne for legetøj skal overholdes.

Læs mere om reglerne for legetøj

Stof- og lædersmykker

Smykker kan også være lavet af stof eller læder. Disse smykker skal også overholde reglerne for tekstiler.

Læs mere om reglerne for tekstiler

Ure

Batteridrevne ure skal overholde reglerne i RoHS for elektriske og elektroniske produkter, hvor der er begrænsninger for eksempelvis indholdet af bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler (PBB) og polybromerede diphenylethere (PBDE).
Læs mere om reglerne for elektriske og elektroniske produkter

Derudover skal ure og urremme overholde kravene til nikkelafgivelse, samt indhold af bly og krom VI der følger af REACH. 

REACH

Smykker er også omfattet af EU's kemikalieregulering REACH. Virksomheder, der producerer eller importerer artikler, herunder smykker, der indeholder kemiske stoffer er omfattet af reglerne. Et centralt element i REACH er registreringen af brug af kemiske stoffer. Registreringsreglerne for stoffer i produkter eller artikler gælder for stoffer, der er til stede i produkterne i over 1 ton pr producent eller importør per år.
Læs mere om reglerne i REACH.

Virksomhedernes ansvar

Virksomheder, der fremstiller, importerer eller sælger smykker, er ansvarlige for at overholde reglerne. Virksomhederne skal kunne dokumentere, at de overholder reglerne. Virksomheder er også ansvarlige for at deres produkter ikke er sundhedsskadelige.

Der er ikke specifikke krav til dokumentationen. Dokumentationen kan være en måling af indholdet i smykkernes enkeltdele. Men den kan f.eks. også bestå af en kombination af:

  • skriftlige aftaler med krav til leverandører af råmaterialer, halvfabrikater eller færdige smykker
  • kvalitetsstyring hos producent
  • egenkontrol, f.eks. stikprøvekontrol

Nikkelafgivelse skal måles efter en lovbestemt standard. For de øvrige metaller er der ikke krav om en speciel målemetode. Det er op til virksomhederne selv at finde en egnet målemetode.

Det er Kemikalieinspektionen, der kontrollerer om reglerne overholdes.
Læs mere om Kemikalieinspektionen

Spørgsmål og svar

Læs spørgsmål og svar om smykker