Vis hensyn

Ofte vil selv små ændringer af ens adfærd i hverdagen have stor betydning for en Rentolin-skadet. Det gælder ikke alene privat og på arbejdspladsen men også i det offentlige rum.

Mange Rentolin-skadede er også særligt følsomme overfor dufte og kemikalier i luften. Derfor gælder de samme forholdsregler om at vise hensyn som for MCS-ramte.

Læs mere om MCS på Astma og Allergiforbundets hjemmeside.

Hvad kan man gøre?

Forståelse for følsomheden overfor dufte og kemikalier er afgørende for at hjælpe de ramte. For pårørende eller bekendte til Rentolin-skadede er det vigtigt at tale med personen om, hvad man kan gøre for at tage hensyn.

Ofte vil selv små ændringer af ens adfærd i hverdagen have stor betydning for en Rentolin-skadet. På arbejdspladsen måske endda afgørende for, om kollegaen kan fungere socialt og i yderste konsekvens - beholde sit arbejde. Men det gælder også i det offentlige rum, f.eks. i offentlige transportmidler, i venteværelser, på hospitaler og plejehjem, i skoler og andre undervisningsinstitutioner, børneinstitutioner mv.

Vores viden om, hvordan og hvilke skader Rentolin har medført, er begrænset. Derfor er det svært at give helt specifikke råd om, hvad man skal gøre for at vise hensyn. Men helt generelt skal man omgås kemikalier med omtanke og undgå unødvendig brug af kemikalier. 

MCS-ramte og Rentolin-skadede har peget på nogle dufte og aktiviteter, som er meget generende. Derfor kan man vise hensyn ved at ændre adfærd og undgå eller nedsætte brug af følgende:

• Parfume og parfumerede cremer mv.
• Rygning
• Duftende planter
• Parfumerede vaskemidler og skyllemidler
• Duftblokke
• Afdampende kemikalier, f.eks. terpentin, maling
• Stærkt lugtende ting
• Stegning og grillning
• Sprøjtemidler
• Spraydåser
• Gelélys (der kan give generende røg, som minder om dieselos)
• Stearinlys

Siden er opdateret 20. december 2020