Forholdsregler

Rentolin og lignende produkter er kun tilladt til udendørs anvendelse. Det er forbudt at sælge Rentolin og lignende produkter til indendørs brug. Det er ligeledes forbudt at bruge træbeskyttelsesprodukter med indhold af svampemidler til behandling af køkkenborde, idet bordflader behandlet med svampemiddel ikke bør komme i kontakt med levnedsmidler.

Rentolin-behandlede køkkenbordplader bør således overfladebehandles eller overdækkes med plast-, laminatplade eller lignende, så levnedsmidler ikke kommer i direkte kontakt med den dichlofluanid-behandlede flade. Spørg farvehandleren vedrørende egnet overflade-behandling.
Ved håndtering af Rentolin-behandlede trævarer bør personlige værnemidler anvendes.

I tilfælde, hvor Rentolin og lignende produkter har været anvendt indendørs, anbefaler Miljøstyrelsen:

• Personer, der har mistanke om, at de har allergiske reaktioner eller andre symptomer eller gener, som kan skyldes behandling med produktet, bør søge læge. Lægen kan eventuelt henvise til en arbejds- og miljømedicinsk klinik.
• Om indendørs Rentolin-behandlet træ bør udskiftes afhænger af en konkret vurdering af det enkelte tilfælde.
• Ved håndtering af Rentolin-behandlede trævarer bør personlige værnemidler anvendes.
• Undgå så vidt muligt støvdannelse.

Følg i øvrigt almindelige indeklima-råd:

• Hyppig udluftning og gulvvask.
• Vask af gardiner og andre tekstiler i rummet kan nedbringe støvniveauet.

Siden er opdateret 20. december 2020