Lugt fra nye møbler er normalt

Kemiske stoffer fra møbellakering frigives normalt ikke i mængder, der er sundhedsskadelige, men lugtgener optræder ofte. Stoffer der lugter, er ikke nødvendigvis sundhedsskadelige.

Miljøstyrelsen anbefaler at der luftes ud jævnligt hvis der afgives lugte fra nye møbler.

Hvorfor lugter nye møbler?

Hærdning

Møbler males og lakeres på møbelfabrikken, hvor hærdningen af malingen sker.
Når malingen er hærdet kan møblerne håndteres, stables og pakkes. Hærdningen er individuel for hver maling/lak type og varer typisk maksimalt et døgn. Hærdningen fremskyndes ofte med varme og øget ventilation af møblerne på møbelfabrikken.

Efterhærdning og afgasning

De første dage efter lakering/maling af møblet er lugttærskelen overskredet for mange af de enkeltstoffer der afgives under efterhærdningen. Under afgasningen af stoffer falder koncentrationen til under lugttærskelen efter en periode. Der kan gå op til ¾ år før visse malingstyper er helt afgasset.

Indeklima

I indeklimamålinger kan det oplyses

• hvor længe perioden varer indtil møblet ikke irriterer (hud, slimhinder, øjne) (oftest timer)
• hvor længe det varer indtil møblet ikke lugter (oftest få dage til måneder)

Nogle forhandlere prioriterer at få lavet indeklimamålinger af deres produkter for på den baggrund at kunne give information og vejledning til kunderne om forventeligt udluftningsbehov af rum med nye møbler. Miljøstyrelsen understreger at det ikke er lovligt at sælge artikler der udgør en sundhedsmæssig risiko for forbrugerne, og forhandleren skal kunne dokumentere at dette ikke er tilfældet.

Mere viden

Miljøstyrelsen har en række generelle råd og vejledning.

Grønne tips om indeklima

Grønne tips om maling og lak

Miljøstyrelsens side om maling og lak

Kemi med omtanke (pdf)

Siden er opdateret 20. december 2020