Kort om reglerne om ftalater i legetøj

Kemikalier

Notat fra Miljøstyrelsen, 28. november 2006

Siden 1999 har alle ftalater i småbørnsartikler og i legetøj til børn op til 3 år været forbudt i Danmark. Disse regler fastholdes - men suppleres af nu af EU-regler, som forbyder 6 ftalater i legetøj til børn op til 14 år, hvorved større børn også beskyttes.

Fra den 16. januar 2007 er det derfor også forbudt at importere legetøj til børn over 3 år med ftalaterne DEHP, DBP og BBP. Ligeledes er det forbudt at anvende de 3 ftalater i legetøj til børn over 3 år . Det samme gælder for ftalaterne DINP, DIDP og DNOP, hvis legetøjet kan komme i munden.

Der er lagt op til at udskyde salgsforbuddet af legetøj, der indeholder de 6 ftalater fra den 16. januar til 16. april 2007, hvormed det fra den 16. april 2007 ligeledes forbydes at sælge dette legetøj.

Vurdering af om der er nogen risiko for forbrugerne ved at udskyde salgsforbuddet i 3 måneder

Der er ikke nogen øget sundhedsrisiko for forbrugerne – her børnene – ved at udskyde salgsforbuddet i 3 måneder. Risikoen ved ftalater i legetøj opstår, når børn sutter på legetøjet.

Der er vist en risiko for ftalaten DEHP, hvis børn under 3 år sutter på plastlegetøjet i 3 timer om dagen hver dag hele året. Selvom der ikke er vist en risiko for større børn, har man valgt at forbyde de 3 ftalater, som er skadelige for fostre og forplantningsevnen i alt legetøj til børn op til 14 år, fordi der er alternativer, og man ønsker at minimere udsættelsen for den type stoffer.

De hormonforstyrrende ftalater DEHP, DBP og BBP anvendes dog normalt ikke i legetøj, men det kan ikke afvises, at de findes i mindre mængder i nogle produkter til større børn uden forhandlernes kendskab.

Den ftalat, der primært anvendes i legetøj er DINP. DINP er ikke klassificeret som farlig og er risikovurderet i EU.

Hvad er risikoen ved DINP?

Ftalaten DINP er risikovurderet i EU. Med den nuværende viden, der er tilgængelig omkring DINP- studier udført på dyr, er DINP ikke klassificeret på effekter på sundheden. DINP er undersøgt med studier udført på dyr, der kan belyse effekter indenfor:

• Akut giftighed
• Hud-/øjenirritation samt sensibilisering
• Toksicitet ved gentagne doseringer (fra 7-90 dage)
• Skader på arveanlæg
• Kræftfremkaldende effekter
• Skader på forplantningsevnen

Ingen af disse undersøgelser har vist effekter i koncentration, som giver anledning til en fareklassificering.

Med hensyn til skader på fostre og forplantningsevnen er DINP undersøgt både via flergenerationsstudier og fosterskadestudier på både gnavere og ikke-gnavere. Der er i disse studier ikke fundet bevis for, at stoffet skal klassificeres for disse effekter.

Der er ingen risiko fundet for sundhedseffekter – bortset fra, at der er fundet leverskader i dyreforsøg, hvor der er uenighed om fortolkning af data. Hvis børn under 3 år sutter på blødt PVC-legetøj med DINP i 3 timer om dagen hver dag, viser EU´s risikovurdering ingen risiko, mens den videnskabelige komité finder, at der kan være en risiko.

EU har på grund af den videnskabelige uenighed omkring fortolkningen af data for DINP besluttet, at en regulering af DINP i legetøj og småbørnsartikler, der kan komme i munden er nødvendig på nuværende tidspunkt for en sikkerheds skyld.

Da udskydelsen af salgsforbuddet kun vedrører legetøj til større børn, er der ingen øget risiko. Større børn kommer ikke deres legetøj i munden i samme grad som børn under 3 år.

Det kan ikke anbefales, at små børn leger med legetøj, der er beregnet til større børn. Det er ikke kun på grund af ftalaterne, men også fordi legetøj til større børn kan indeholde små dele, som kan sluges. Små børn kan finde på at sutte på større børns legetøj, men det vil være i en meget begrænset periode, som ikke udgør en risiko for de små børn.

For legetøj til børn mellem 3 til 6 år beregnet til at komme i munden har Dansk Handel og Service frivilligt lavet et initiativ om ikke at sælge den type legetøj med ftalater.

Som et eksempel kan det nævnes at:
Et barn der vejer 17 kg (cirka 4 år) skal sutte på en dukke indeholdende 38 % DINP i over 4 timer før de indtager en mængde svarende til tolerabel daglig indtagelse (TDI). TDI er fastsat som 100 gange lavere end den mængde, som har givet leverskader i dyreforsøg. Jo større barnet er jo længere tid skal barnet have legetøjet i munden før indtagelsen overskrider den tolerable daglige indtagelse.

Siden er lavet i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen