Vejledning til forbrugerne om rengøring af legetøj

Forbrugere skal vejledes om rengøring, hvis der kan komme væske ind i legetøjet.

Mange typer legetøj udsættes for fugt, enten fordi det tages med i bad eller fordi det er konstrueret til, at der hældes vand eller andre væsker ind i det.

Hvis legetøjet ikke rengøres efter brugen, er der risiko for, at der dannes skimmelsvamp eller bakterievækst inden i legetøjet. Derfor skal fabrikanter og importører informere forbrugere, der køber disse typer legetøj om, hvordan de holder legetøjet rent.

Vejledning om rengøring

Hvis der kan komme væsker ind i badelegetøj, dukker eller andet legetøj, skal forbrugerne i brugsvejledningen informeres om, hvordan legetøjet rengøres indvendigt for at forhindre vækst af skimmelsvampe og bakterier.

Det siger reglerne

Ifølge legetøjsbekendtgørelsen fremgår det, at legetøj skal være konstrueret og fremstillet, så det ikke udgør en fare for sikkerhed eller sundhed for brugerne eller andre, når legetøjet anvendes, som det må forventes.

Bilag II, del V om hygiejne i legetøjsbekendtgørelsen siger, at legetøj skal være udformet og fremstillet, så det opfylder hygiejne- og renhedskravene og at risiko for infektion, sygdom eller smitte undgås.

Der er et særligt krav om, at legetøj til børn under 36 måneder skal udformes og fremstilles, så det kan rengøres.

Hvis en fare ved et legetøjsprodukt ikke kan undgås fuldt ud, skal brugerne efter legetøjsbekendtgørelsen gøres opmærksomme på de farer og risici, der kan være ved brug af legetøjet og informeres om, hvordan risikoen undgås.

I legetøjsbekendtgørelsen er angivet, at advarsler skal anbringes på legetøjsproduktet, på en påhæftet mærkat eller på emballagen.