Hvem kan hjælpe mig?

Nedenfor finder du oplysninger om, hvor du kan søge yderligere information, og hvem der kan hjælpe dig i forskellige situationer.

Side 9_1170x 400

Både Sikkerhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen vil gerne samarbejde med virksomheder og er altid åbne for dialog. Du er derfor meget velkommen til at kontakte Sikkerhedsstyrelsen, hvis du har brug for vejledning om sikkerhedsreglerne i legetøj – og Miljøstyrelsen, hvis du har brug for vejledning om reglerne for kemikalier i legetøj.

Du kan kontakte Sikkerhedsstyrelsen på tlf. 33 73 20 00 / e-mail: Obfuscated Email

Du kan kontakte Miljøstyrelsens Informationscenter på tlf. 72 54 44 66 / e-mail: Obfuscated Email.

Brancheforeninger og netværk

Der findes flere brancheforeninger og netværk, som du kan blive medlem af, hvis du arbejder med legetøj. De kan fx hjælpe dig, hvis du har brug for at finde en ny leverandør, ligesom du kan holde dig orienteret om nyt i branchen via dem:

Andre relevante hjemmesider

  • Danak har oplysninger om akkrediterede virksomheder og laboratorier, som bl.a. udfører test af produkter.
  • Dansk Standard kan vejlede dig om relevante EU-standarder. Du kan købe standarderne i webshoppen på Dansk Standards hjemmeside
  • Indre Markeds Center i Erhvervsstyrelsen kan vejlede dig om nationale særregler i andre EU-lande
  • Miljømærkning Danmark administrerer Svanen og Blomsten – Danmarks to officielle miljømærker – og kan fortælle dig mere om kriterier og licenshavere.
  • NANDO har links til alle akkrediteringsorganer i Europa og til udpegede bemyndigede organer (Notified Bodies) indenfor de enkelte harmoniserede lovgivninger
  • RAPEX, det europæiske varslingssystem for farlige produkter, registrerer legetøj, som tidligere har fået myndighederne i et EU-land til at reagere pga. fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed. Du kan fx søge på legetøj i udvalgte lande eller år – og på den måde få viden om mulige risici ved et bestemt produkt

Relevante bekendtgørelser, legetøjsdirektivet og vejledninger 

Kemikalier

Produktloven

CE-MÆRKNING

Elektrisk og elektronisk legetøj

Kosmetisk legetøj

Legetøj, der har kontakt med fødevarer

Siden er opdateret 28. maj 2021

Siden er lavet i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen