Tjekliste til distributør

På disse sider kan du få overblik over det ansvar, som din virksomhed har, hvis den er distributør i henhold til kosmetikforordningen.

Er du i tvivl om din rolle, så se nedenfor:

En "distributør" er: En virksomhed der videreforhandler kosmetiske produkter i EU, og hvor produkterne allerede markedsføres i EU

En "ansvarlig person" er:

 • En virksomhed, der fremstiller og markedsfører kosmetiske produkter i EU
 • En virksomhed, der importerer kosmetiske produkter fra et land uden for EU og markedsfører produkterne i EU
 • En virksomhed der videreforhandler kosmetiske produkter (produceret i eller uden for EU) i eget navn/label
 • En virksomhed der videreforhandler kosmetiske produkter (produceret i eller uden for EU) i EU og ændrer produktets anprisninger

Bemærk, at det er kosmetikforordningen du skal overholde, og at nedenstående tjekliste blot skal ses som en vejledende hjælp.

 • Anmeldelse: Den ansvarlige person, og i visse tilfælde også distributøren, skal anmelde de kosmetiske produkter, som de bringer i omsætning til Kommissionen, jf. artikel 13 i kosmetikforordningen. Dette gøres via Kommissionens kosmetikdatabase ”CPNP”. Indeholder produkterne stoffer på nanoform, skal der – ud over den anmeldelse, der skal foretages for alle kosmetiske produkter – foretages en yderligere anmeldelse seks måneder før produktet bringes i omsætning, jf. artikel 16 kosmetikforordningen.

 • Anprisninger og markedsføring: Kosmetiske produkter må ikke markedsføres på en måde, der tillægger produkterne egenskaber eller funktioner, som de ikke har, jf. artikel 20 i kosmetikforordningen.

 • Ansvar for overholdelse af reglerne: Selv om det er den ansvarlige person, der har det overordnede ansvar, har distributøren også pligt til at reagere, hvis der er grund til at tro, at et kosmetisk produkt ikke overholder reglerne, jf. artikel 6 i kosmetikforordningen.

 • Mærkning: Kosmetiske produkter skal være mærket med bl.a. ingrediensliste, batchnummer, navn og adresse på den ansvarlige person, eventuelle særlige sikkerhedsforskrifter mv., jf. artikel 19 i kosmetikforordningen. Distributøren er forpligtiget til at kontrollere, om visse mærkningskrav er opfyldte, jf. artikel 6 i kosmetikforordningen.

 • Opbevaring og transport samt adgang til oplysninger i forsyningskæden: Der gælder særlige krav for distributører i forhold til opbevaring og transport af kosmetiske produkter, samt med hensyn til adgang til oplysninger på anmodning fra Miljøstyrelsen, jf. artikel 6 i kosmetikforordningen.

 • Uønskede og alvorlige uønskede virkninger: Distributøren har pligt til at indberette alvorlige uønskede virkninger til Miljøstyrelsen, jf. artikel 23 i kosmetikforordningen.

Danske særregler

 • Parabener og mikroplast: Kosmetik er totalharmoniseret inden for EU, så der gælder som udgangspunkt de samme regler i alle EU-lande. Danmark har dog nationale bestemmelser om visse parabener i kosmetiske produkter til børn under 3 år og om mikroplast i kosmetiske produkter, der afrenses. Læs mere: Lovgivning om kosmetiske produkter.