Distributør

På disse sider kan du få overblik over det ansvar din virksomhed har, når den blevet defineret som ”Distributør” i henhold til kosmetikforordningen.

Er du i tvivl om din rolle, så se nedenfor:

En "distributør" er:

 • En virksomhed, der importerer fra et andet EU-land og markedsfører produkterne i Danmark
 • En virksomhed, der videreforhandler produkter fra en dansk importør eller fabrikant, f.eks. detailhandlen .

 En "ansvarlig person" er:

 • En virksomhed, der fremstiller og markedsfører kosmetiske produkter i EU
 • En virksomhed, der importerer fra et ikke EU-land og markedsfører produkterne i EU
 • En virksomhed, der videreforhandler produkter (produceret i eller uden for EU) i eget navn/label
 • En virksomhed, der videreforhandler produkter (produceret i eller uden for EU) og ændrer produktets anprisninger

Bemærk, at det er Kosmetikforordningen du skal overholde, og at nedenstående tjekliste blot skal ses som en hjælp.

 • Anmeldelse : Den ansvarlige person, og i visse tilfælde også distributøren, skal anmelde de kosmetiske produkter, de bringer i omsætning til Kommissionen. Indeholder produkterne stoffer på nanoform, skal der foretages en særlig anmeldelse.
 • Anprisninger og markedsføring : Kosmetiske produkter må ikke markedsføres på en måde, der tillægger produkterne egenskaber eller funktioner, som de ikke har.
 • Ansvar for overholdelse af reglerne : Selv om det er den ansvarlige person, som har det overordnede ansvar, har distributøren også pligt til at reagere, hvis der er grund til at tro, at et produkt ikke overholder forordningen.
 • Mærkning : Kosmetiske produkter skal være mærket med bl.a. indholdsdeklaration, batchnummer samt navn og adresse på ansvarlig person. Derudover kan der være krav om særlige sikkerhedsforskrifter.
 • Opbevaring og transport samt adgang til oplysninger i forsyningskæden : Der gælder særlige krav for distributører i forhold til opbevaring og transport af kosmetiske produkter, samt adgang til oplysninger på anmodning fra Miljøstyrelsen.
 • Uønskede og alvorlige uønskede virkninger : Distributøren har pligt til at indberette alvorlige uønskede virkninger til Miljøstyrelsen.

Danske særregler

 • Parabener og mikroplast : Kosmetik er totalharmoniseret inden for EU, så der gælder som udgangspunkt de samme regler i alle EU-lande. Danmark har dog nationale bestemmelser om visse parabener i kosmetiske produkter til børn under 3 år og mikroplast i kosmetiske produkter, der afrenses. Se nærmere her: Lovgivning om kosmetiske produkter.

Guidance om håndrense- og hånddesinficerende produkter

EU-Kommissionen har i forbindelse med den ekstraordinære situation med Covid-19 udgivet en guidance til de erhvervsdrivende om den gældende lovgivning for leave-on håndrenseprodukter og desinfektionsmidler. Vejledningen er baseret på eksisterende praksis og praktiske eksempler.
Se pressemeddelelsen
Se vejledningen