Distributør

På disse sider kan du få overblik over det ansvar din virksomhed har, når den blevet defineret som ”Distributør” i henhold til kosmetikforordningen.

Er du i tvivl om din rolle, så se definitionen i boksen til højre. Bemærk, at det er Kosmetikforordningen du skal overholde, og at nedenstående tjekliste blot skal ses som en hjælp.

  • Anmeldelse : Den ansvarlige person, og i visse tilfælde også distributøren, skal anmelde de kosmetiske produkter, de bringer i omsætning til Kommissionen. Indeholder produkterne stoffer på nanoform, skal der foretages en særlig anmeldelse.
  • Anprisninger og markedsføring : Kosmetiske produkter må ikke markedsføres på en måde, der tillægger produkterne egenskaber eller funktioner, som de ikke har.
  • Ansvar for overholdelse af reglerne : Selv om det er den ansvarlige person, som har det overordnede ansvar, har distributøren også pligt til at reagere, hvis der er grund til at tro, at et produkt ikke overholder forordningen.
  • Mærkning : Kosmetiske produkter skal være mærket med bl.a. indholdsdeklaration, batchnummer samt navn og adresse på ansvarlig person. Derudover kan der være krav om særlige sikkerhedsforskrifter.
  • Opbevaring og transport samt adgang til oplysninger i forsyningskæden : Der gælder særlige krav for distributører i forhold til opbevaring og transport af kosmetiske produkter, samt adgang til oplysninger på anmodning fra Miljøstyrelsen.
  • Uønskede og alvorlige uønskede virkninger : Distributøren har pligt til at indberette alvorlige uønskede virkninger til Miljøstyrelsen.

Danske særregler

  • Parabener og 4-MBC aftale : Kosmetik er totalharmoniseret inden for EU, så der gælder som udgangspunkt de samme regler i alle EU-lande. Danmark har dog en supplerende regel for parabener og en