Sidste nyt

Det er en god ide, at man som virksomhed holder sig opdateret med lovgivning og faglige, videnskabelige nyheder. På denne side kan du finde links til relevante hjemmesider, som kan være nyttige, når man ønsker at søge nyheder på kosmetikområdet.

Miljøstyrelsen anbefaler, at man som virksomhed følger med på Kommissionens hjemmeside, på EUR-lex og retsinformation, samt i den videnskabelige litteratur og de nyheder, der udsendes fra danske videnscentre på området.

Relevante links:

Kommissionens side om kosmetik  
EUR-lex
Retsinformation  

Ved regulering af en ingrediens udarbejder EU's Videnskabelige Komite for Forbrugersikkerhed (SCCS, Scientific Committee for Consumer Safety) en opinion, som er en toksikologisk vurdering af en ingrediens. SCCS udgiver opinions for de enkelte ingredienser på mandat fra kommissionen.

Se mandater til SCCS her .

Se SCCS opinions her.

Videncenter for Allergi har et nyhedsbrev, der fortæller om nye resultater fra centeret

Center for Hormonforstyrrende stoffer udgiver kvartalsvist litteraturlister over nye, publicerede studier vedrørende hormonforstyrrende stoffer
Litteraturlister fra Center for Hormonforstyrrende stoffer
Nyheder fra Center for Hormonforstyrrende stoffer

Dansk Center for Nanosikkerhed har en side med nyheder inden for nanoforskning og en side med videnskabelige artikler
Nyheder fra Dansk Center for Nanosikkerhed
Videnskabelige artikler