Miljøstyrelsens rapporter om kosmetiske produkter

Her kan du læse rapporter om kosmetiske produkter udgivet af Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen har særlig fokus på forbrugerprodukter og kortlægger løbende markedet for forskellige udvalgte produkttyper, der analyseres for relevante indholdsstoffer, hvorefter risikoen ved brug vurderes.
Her på siden kan du se forbrugerrapporter om kosmetik udgivet af Miljøstyrelsen siden 2000. Er du interesseret i ældre udgivelser, kan du finde dem ved at søge i vores publikationer.