Kortlægning af kosmetiske produkter

Her kan du se rapporter om kosmetik udgivet af Miljøstyrelsen fra 2000 til nu. Ældre udgivelser kan du finde ved at søge i vores publikationer.

Miljøstyrelsen har særlig fokus på forbrugerprodukter og kortlægger løbende markedet for forskellige udvalgte produkttyper som analyseres for relevante indholdsstoffer, hvorefter risikoen ved brug vurderes. Projekterne har flere gange dannet faglig basis for diskussioner i EU eller ny lovgivning.

Her kan du se forbrugerrapporter om kosmetik udgivet af Miljøstyrelsen fra 2000 til nu. Er du interesseret i ældre udgivelser, kan du finde dem ved at søge i vores publikationer.