Ansvarlig person: Mærkning

Mærkning og deklaration af kosmetiske produkter har blandt andet til formål at give vigtig information til forbrugerne om produktets funktion samt anvendelse og indhold.

Kosmetiske produkter skal være mærket med bl.a. indholdsdeklaration, batchnummer samt navn og adresse på ansvarlig person. Derudover kan der være krav om særlige sikkerhedsforskrifter udløst af enkelte ingredienser (bilag 3-6) eller som resultat af sikkerhedsvurderingen. Se en detaljeret gennemgang af mærkningskravene i  faktaark om mærkningsreglerne .

Andre vigtige mærkningsregler
Ud over faktaarket er det vigtigt at kende reglerne for deklaration af parfumestoffer, som er uddybet i Miljøstyrelsens  notat om mærkning af parfume .

Er der tale om et kosmetisk produkt, som er en aerosol, fx hårlak, er det også vigtigt at opfylde kravene til mærkning af aerosoler i  aerosolbekendtgørelsen .

Findes der  ingredienser på nanoform i produktet , skal disse deklareres særskilt.

Se også  EU Kommissionens anbefalinger om deklarationspligtige parfumestoffer.