Ansvarlig person: Fremstilling

Kosmetiske produkter skal fremstilles i overensstemmelse med god fremstillingspraksis, GMP.

Kosmetiske produkter skal fremstilles efter god fremstillingspraksis – også kaldet Good Manufacturing Practices (GMP). Det betyder, at de skal fremstilles efter den til enhver tid gældende, harmoniserede standard. Referencen for denne standard kan ses i dette nummer af  Den Europæiske Unions Tidende . Standarden i sig selv er ikke offentlig tilgængelig, men skal købes hos Dansk Standard .

I dossieret for det kosmetiske produkt skal der desuden foreligge en beskrivelse af fremstillingsmetoden og en erklæring om, at produktet er fremstillet herefter.