Ansvarlig person: Fremstilling

Kosmetiske produkter skal fremstilles i overensstemmelse med god fremstillingspraksis, GMP.

At kosmetiske produkter skal fremstilles efter god fremstillingspraksis – også kaldet Good Manufacturing Practice (GMP) - betyder, at de skal fremstilles efter de til enhver tid gældende relevante harmoniserede standarder, jf. artikel 8 i kosmetikforordningen (nr. 1223/2009) Referencen for denne standard kan ses i dette nummer af Den Europæiske Unions Tidende. Standarden i sig selv er ikke offentlig tilgængelig, men skal købes hos Dansk Standard.

dossieret for det kosmetiske produkt skal der desuden foreligge en beskrivelse af fremstillingsmetoden og en erklæring om, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med god fremstillingspraksis.