Danske særregler

Kosmetik er totalharmoniseret inden for EU, så der gælder som udgangspunkt de samme regler i alle EU-lande. Dog er der to områder, hvor Danmark har supplerende regler eller aftaler.

Parabener 

Fra 15. marts 2011 har propyl- og butylparaben samt deres isoformer været forbudt at markedsføre i produkter til børn under 3 år i Danmark. Forbuddet er udstedt i medfør af art. 12 i kosmetikdirektivet (sikkerhedsklausulen). Forbuddet er midlertidigt og bliver fremover enten udvidet til at gælde samtlige medlemsstater i EU eller ophævet.  Læs den danske bekendtgørelse om parabenforbuddet .

4-methylbenzylidene camphor, 4-mbc 

Miljøstyrelsen indgik i 2001 en frivillig aftale med producenter/importører af solbeskyttelsesprodukter om, at 4-mbc ikke må anvendes i produkter til børn under 12. Aftalen er ikke lovmæssigt bindende. Begrundelsen var, at 4-mbc har hormonforstyrrende effekt på skjoldbruskkirtlen.