Danske særregler

Kosmetik er totalharmoniseret inden for EU, så der gælder som udgangspunkt de samme regler i alle EU-lande. Dog er der to områder, hvor Danmark har supplerende regler eller aftaler.

Mikroplast

Fra 1. juli 2020 træder mikroplastbekendtgørelsen i kraft, hvilket betyder, at fra denne dato vil det ikke længere være tilladt at importere eller sælge kosmetiske produkter, som afrenses, og som indeholder mikroplast. Dog vil produkter, der er solgt til en forhandler inden den 1. juli 2020 fortsat kunne sælges af forhandleren til en slutbruger indtil den 31. december 2020. Læs den danske bekendtgørelse om mikroplast i kosmetiske produkter. Læs mere om emnet på vores temaside.

Parabener 

Fra 15. marts 2011 har propyl- og butylparaben samt deres isoformer været forbudt at markedsføre i produkter til børn under 3 år i Danmark. Forbuddet er udstedt i medfør af art. 12 i kosmetikdirektivet (sikkerhedsklausulen). Forbuddet er midlertidigt og bliver fremover enten udvidet til at gælde samtlige medlemsstater i EU eller ophævet.  Læs den danske bekendtgørelse om parabenforbuddet .