Anmeldelse i EU's kosmetikdatabase (CPNP)

Den virksomhed, der er ansvarlig person – og i visse tilfælde også distributøren – skal anmelde de kosmetiske produkter, som de bringer i omsætning, til EU-Kommissionen. Indeholder produkterne stoffer på nanoform, skal der foretages en yderligere særlig anmeldelse.

Anmeldelse af et kosmetisk produkt

Når den ansvarlige person skal anmelde et kosmetisk produkt, skal virksomheden fremsende en række oplysninger til Kommissionen via kosmetikdatabasen CPNP (Cosmetic Products Notification Portal), jf. artikel 13 i kosmetikforordningen (nr. 1223/2009).

Ved anmeldelsen skal virksomheden bl.a. oplyse følgende:

  1. Produktkategori
  2. Produktets specifikke betegnelse
  3. Kontaktoplysninger på ansvarlig person
  4. Oprindelsesland ved import
  5. Rammeformulering
  6. Tilstedeværelse af nanomaterialer
  7. Navn og CAS nummer på evt. CMR stoffer (kategori 1A og 1B)

Hvis en distributør markedsfører et produkt i Danmark, som allerede er gjort tilgængeligt i en anden medlemsstat, og dele af mærkningen oversættes til dansk, skal distributøren også anmelde produktet. Her er det dog et mindre antal oplysninger, der skal videregives til CPNP.

Både den ansvarlige person og distributøren skal være opmærksomme på at opdatere anmeldelserne, hvis der sker ændringer i produktoplysningerne.

Læs mere her: EU Kommissionens kosmetikdatabase (CPNP)

Når man har anmeldt et kosmetisk produkt, får produktet et CPNP nummer. Dette nummer er ikke en godkendelse, men et registreringsnummer

Hvem får adgang til informationerne?

Kommissionen gør samtlige oplysninger tilgængelige for giftinformationscentre i medlemsstaterne med det formål at kunne behandle eventuelle forgiftninger eller uheld.

De kompetente myndigheder har adgang til en del af disse oplysninger med henblik på bl.a. markedsovervågning og forbrugeroplysning.

Nanomaterialer

For kosmetiske produkter, der indeholder nanomaterialer, skal der ud over den anmeldelse, som der er krav om for alle kosmetiske produkter, foretages en yderligere anmeldelse til Kommissionen. Dette gælder dog ikke ved indhold af de nanomaterialer, der anvendes som farvestoffer, UV-filtre eller konserveringsmidler, som omhandlet i artikel 14 i kosmetikforordningen, og som er optaget på de respektive bilag i forordningen.

Den yderligere anmeldelse skal foretages via CPNP seks måneder før, at produktet bringes i omsætning. Anmeldelsen skal indeholde en række oplysninger, herunder identifikation og specifikation af nanomaterialet, et overslag over den mængde af nanomaterialer, der påtænkes bragt i omsætning hvert år, nanomaterialets toksikologiske profil og sikkerhedsdato samt de rimeligt forudseelige eksponeringsbetingelser.
Læs spørgsmål/svar om anmeldelse af kosmetiske produkter med nanomaterialer (på engelsk)

På baggrund af anmeldelserne offentliggør og ajourfører Kommissionen et katalog over nanomaterialer, der er bragt i omsætning i kosmetiske produkter.

Læs mere på Miljøstyrelsens side om nanomaterialer i kosmetik.

Mere information

Kommissionen har en side om CPNP på deres hjemmeside, hvor du kan finde flere informationer. Der er bl.a. link til brugermanualen for CPNP i relation til henholdsvis kosmetikforordningens artikel 13 og 16. Derudover linkes der til en FAQ for CPNP, hvori der også er en kontaktformular, således at du som virksomhed kan kontakte Kommissionen, hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål i FAQ’en.