Anmeldelse af kosmetiske produkter og nanomaterialer

Den virksomhed, der er ansvarlig person (og i visse tilfælde også distributøren), skal anmelde de kosmetiske produkter, de bringer i omsætning til Kommissionen. Indeholder produkterne stoffer på nanoform, skal der yderligere foretages en særlig anmeldelse.

Anmeldelse af et kosmetisk produkt

Når den  ansvarlige person  skal anmelde et kosmetisk produkt, skal virksomheden fremsende en række oplysninger til Kommissionen via EU’s kosmetikdatabase CPNP. Ved anmeldelsen skal virksomheden bl.a. oplyse følgende:

  • Produktkategori, produktets specifikke betegnelse, kontaktoplysninger på ansvarlig person, oprindelsesland ved import, rammeformulering, tilstedeværelse af nanomaterialer, navn og CAS nummer på evt. CMR stoffer (kategori 1A og 1B).

Hvis en distributør markedsfører et produkt i Danmark, som allerede er tilgængeligt i en anden medlemsstat, og dele af mærkningen oversættes til dansk, skal distributøren også anmelde produktet. Her er det dog et mindre antal oplysninger, der skal videregives til CPNP.

Både den ansvarlige person og distributøren skal være opmærksomme på at opdatere anmeldelserne, hvis der sker ændringer i produktoplysningerne.

Læs mere her:

Når man har anmeldt et kosmetisk produkt, får produktet et CPNP nummer. Dette nummer er ikke en godkendelse, men et registreringsnummer. Et kosmetisk produkt behøver ikke blive anmeldt, før det bliver bragt i omsætning. Det er derfor fuldt lovligt at have produkter på lager, som ikke er anmeldt endnu.

Hvem får adgang til informationerne?

Kommissionen gør samtlige oplysninger tilgængelige for giftinformationscentre i medlemsstaterne, med det formål at kunne behandle eventuelle forgiftninger eller uheld.

De kompetente myndigheder har adgang til en del af disse oplysninger med det formål at kunne udføre markedsovervågning og forbrugeroplysning. De kompetente myndigheder har dog ikke adgang til alle oplysningerne, eksempelvis har de ikke adgang til rammeformuleringerne.

Anmeldelse af nanomaterialer

I henhold til kosmetikforordningen skal den virksomhed, som er ansvarlig person også anmelde brug af nanomaterialer i kosmetiske produkter til Kommissionen. Det gælder dog ikke de nanomaterialer, der anvendes som farvestoffer, UV-filtre eller konserveringsmidler og som er optaget på de respektive bilag til forordningen. 

Nanomaterialer skal anmeldes senest 6 måneder før de produkter, hvori de indgår, bringes i omsætning.

Den ansvarlige person skal blandt andet oplyse følgende om nanomaterialet:

  • Identifikation og specifikation af materialet (herunder partikelstørrelse), mængde af materialet, der påtænkes bragt i omsætning hvert år, toksikologisk profil og sikkerhedsdata samt eksponeringsbetingelser.

Her kan du læse spørgsmål/svar om anmeldelse af kosmetiske produkter med nanomaterialer (på engelsk)

På baggrund af disse anmeldelser vil Kommissionen offentliggøre et katalog over nanomaterialer, der er bragt i omsætning i kosmetiske produkter.

Find mere information om bl.a. definitioner på  nanomaterialer i kosmetik .