Kvalifikationskrav for installering og servicering af køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr

Lækagekontrol, installering, genvinding og vedligeholdelse/servicering af køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr kræver særlige kvalifikationer og færdigheder.

I henhold til forordning 2015/2067 skal alle anlæg installeres af autoriseret personale fra en autoriseret virksomhed.

Arbejde med kølemiddelfyldninger over 2,5 kg

Du skal være certificeret kølemontør, i henhold til Arbejdstilsynets regler om køle- og varmepumpeanlæg, samt være tilknyttet en anerkendt/certificeret/ISO 9000-certificeret virksomhed.

Se BEK nr 1977 af 27/10/2021 om anvendelse af trykbærende udstyr, bilag 7  (Retsinformations hjemmeside)

Arbejde med kølemiddelfyldninger mellem 0 og 2,5 kg

Installering, genvinding og vedligeholdelse/servicering af anlæg med mindre end 2,5 kg kølemiddel kræver, at du mindst har en kategori II-uddannelse og er autoriseret. Reglerne findes i forordning 2015/2067, som opstiller særlige kvalifikationskrav for arbejde med kølemiddelfyldninger under 3 kg. I praksis er grænsen dog 2,5 kg, da Arbejdstilsynets regler kræver, at man er kølemontør, når der er tale om fyldninger over 2,5 kg.

Den præcise definition af installering, genvinding og vedligeholdelse/servicering findes i forordningen. Den korte forklaring er:

  • Installering: montering og samling af kølekredsløbet
  • Vedligeholdelse/servicering: alle aktiviteter der indebærer et indgreb i kølekredsløbet
  • Genvinding: opsamling og opbevaring af kølemiddel

Du kan henvende dig til en relevant uddannelsesinstitution for at høre nærmere om, hvilke kurser du skal have for at blive kvalificeret til kategori II-autorisation. Et kategori II-kursus har en varighed på ca. 3 uger.

Efter uddannelsen skal du sørge for at blive autoriseret hos KMO.

Se gennemførelsesforordning 2015/2067 af 17. november 2015

KMO, Kølebranchens Miljøordning – autorisationsorgan

KMO, Kølebranchens Miljøordning, er udpeget af Miljøstyrelsen til at varetage autorisation af virksomheder og personale, der skal arbejde i kategori II-IV.

KMO skal også lave registreringer for kategori I-IV, som gør det muligt at kontrollere en autoriseret persons eller virksomheds status, og som viser, at autorisationsprocessen er foregået korrekt.