Kvalifikationskrav for installering og servicering af køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr

Lækagekontrol, installering, genvinding og vedligeholdelse/servicering af køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr kræver særlige kvalifikationer og færdigheder.

Med ikrafttræden af forordning (EF) nr. 303/2008 skal alle anlæg installeres af autoriseret personale fra en autoriseret virksomhed, dvs. nu også anlæg under 2,5 kg.

Arbejde med kølemiddelfyldninger over 2,5 kg

Du skal være certificeret kølemontør, i henhold til Arbejdstilsynets regler om køle- og varmepumpeanlæg, samt være tilknyttet en anerkendt/certificeret/ISO 9000-certificeret virksomhed. Se bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om trykbærende udstyr, bilag 7 .

Arbejde med kølemiddelfyldninger mellem 0 og 2,5 kg

Installering, genvinding og vedligeholdelse/servicering af anlæg med mindre end 2,5 kg kølemiddel kræver at du mindst har en kategori II-uddannelse og er autoriseret. Reglerne findes i forordning nr. 303/2008/EF, som opstiller særlige kvalifikationskrav for arbejde med kølemiddelfyldninger under 3 kg. I praksis er grænsen dog 2,5 kg, da Arbejdstilsynets regler kræver at man er kølemontør, når der er tale om fyldninger over 2,5 kg.

Den præcise definition af installering, genvinding og vedligeholdelse/servicering findes i forordning nr. 303/2008/EF. Den korte forklaring er:

  • Installering: montering og samling af kølekredsløbet
  • Vedligeholdelse/servicering: alle aktiviteter der indebærer et indgreb i kølekredsløbet
  • Genvinding: opsamling og opbevaring af kølemiddel.

Du kan henvende dig til en relevant uddannelsesinstitution, for at høre nærmere om, hvilke kurser du skal have, for at blive kvalificeret til kategori II. Et kategori II-kursus har en varighed på ca. 3 uger.

Foreløbig har Miljøstyrelsen vurderet at følgende uddannelsesinstitutioners kursusudbud opfylder forordningens krav til kategori II-uddannelse:

Den Jydske Haandværkerskole

Københavns Maskinmesterskole

Efter uddannelsen, skal du sørge for at blive autoriseret hos KMO.

KMO, Kølebranchens Miljøordning – certificeringsorgan

KMO, Kølebranchens Miljøordning , er udpeget af Miljøstyrelsen, til at varetage autorisation af virksomheder og personale, der skal arbejde i kategori II-IV.

KMO skal også lave registreringer for kategori I-IV, som gør det muligt at kontrollere en autoriseret persons eller virksomheds status, og som viser, at autorisationsprocessen er foregået korrekt.

Overgangsordning

Personale, der endnu ikke har erhvervet den fornødne kategori II-kvalifikation, kan, indtil den 4. juli 2011, udføre ovenstående anlægsarbejde med kølemiddelfyldninger under 2,5 kg, såfremt de søger og modtager en midlertidig godkendelse hos KMO, Kølebranchens Miljøordning.

Læs mere

Information til montører

Information til operatører

Information til forhandlere

Forordning 303/2008/EF

Bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om trykbærende udstyr