Kvalifikationskrav for servicering af luftkonditioneringsudstyr i biler

Det kræver særlige kvalifikationer og færdigheder at arbejde med AC-udstyr i biler. Fra 4. juli 2010 skal alle, der arbejder med AC-udstyr i biler have gennemgået en særlig uddannelse og have sin uddannelse godkendt. Uddannelsen skal sikre at kølemidlerne i AC-anlæggene behandles miljømæssigt forsvarligt.

Reglerne er beskrevet i forordning (EF) nr. 307/2008. Forordningen stiller mindstekrav til de færdigheder og den viden man skal have:

  • Kendskab til betjening af luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer
  • Kendskab til brug af fluorholdige drivhusgasser, deres egenskaber og miljøpåvirkning (deres bidrag til drivhuseffekten)
  • Grundlæggende kendskab til de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 842/2006 og direktiv 2006/40/EF
  • Kendskab til almindelige procedurer for genvinding af fluorholdige drivhusgasser
  • Kendskab til håndtering af kølemiddelbeholdere
  • Viden om tilslutning, betjening og afbrydelse af genvindingsenhed

Der udbydes kurser, der opfylder forordningens krav på en række skoler over hele landet. Det kan enten være som AMU-efteruddannelse for automekanikere eller kurser, der afholdes af importører eller forhandlere.

Forordningen kræver at uddannelsesbeviserne udstedes af et særligt uddannelsesorgan. Miljøstyrelsen har valgt at udpege KMO (Kølebranchens Miljø Ordning)  som autorisationsorgan. Det er også KMO, der udsteder autorisationer i henhold til en anden EU forordning om uddannelseskrav (forordning 2015/2067). Her kan du også se en liste over de uddannelsessteder som KMO kender til, der udbyder uddannelser, som opfylder forordningens krav.

Overgangsordning

Hvis du efter 2005 har fået uddannelse i at arbejde med bil-AC behøver du sandsynligvis ikke at tage uddannelsen igen. KMO kan godkende dit kursusbevis. Du skal dog sikkert læse lidt information om EU-reglerne, som ikke fandtes da du tog din uddannelse.

Hvis din uddannelse er fra før 2005 skal du tage en ny uddannelse.

Læs mere om kølemidler

Forordning 307/2008/EF

Bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om trykbærende udstyr

Siden er opdateret 20.december 2020